Caroline Fischl

Universitetsadjunkt arbetsterapi
Programansvarig avancerad nivå
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gd512c
Telefon
Extern telefon
+4636-101941
Signatur/Kortnamn
FISCAR
Schema
Ändra din information

Artikel

Fischl, C., Blusi, M., Lindgren, H., Nilsson, I. (2020). Tailoring to support digital technology-mediated occupational engagement for older adults: a multiple case study Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Fischl, C., Malinowsky, C., Nilsson, I. (2020). Measurement of older adults’ performance in digital technology-mediated occupations and management of digital technology British Journal of Occupational Therapy.