Anna Oliw

Utbildningshandläggare HHJ
Avdelning Utbildningsstöd , Högskoleservice
Studieadministration , Högskoleservice

Administrerar följande program:

  • Socionomprogrammet
  • Magisterprogram i socialt arbete
  • Masterprogram i kvalitetsutveckling och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

 

Arbetar med:

  • Utbildningshandläggare mot Hälsohögskolan
  • Inresande- och utresande utbytesstudenter
  • Tillgodoräknande/Uppehåll/Avbrott
  • Program- och kursplaner