Felicia Sjölander

Universitetsadjunkt Radiografi

Felicia är legitimerad röntgensjuksköterska med klinisk erfarenhet från Röntgenkliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Mammografienheten Länssjukhuset Ryhov och Unilabs Borås. Hon arbetar som universitetsadjunkt Radiografi, vid avdelningen för naturvetenskap och biomedicin på Hälsohögskolan. Här är hon programansvarig och VFU-samordnare på röntgensjuksköterskeprogrammet och undervisar studenter på grundnivå.