Ida Åström Malm

Universitetsadjunkt
Doktorand
Programansvarig biomedicinska analytikerprogrammet

Kontakt

Rum
Ga916
Telefon
SMS-nummer
+46 79-068 92 53
Schema
Ändra din information

Ida Åström Malm är universitetsadjunkt på Jönköpings University inom avdelningen för naturvetenskap och biomedicin. Hon jobbar inom programmet för biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi, där hon undervisar inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin.

Ida är även doktorand inom hälsa och vårdvetenskap vid forskarskolan Hälsa och välfärd. Doktorandprojektet syftar till att undersöka kliniska aspekter på artärstyvhet. Artärstyvhet är en oberoende perdiktor för kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet. Både artärstyvhet och hypertoni ökar med åldern, men det är fortfarande oklart om artärstyvhet är en orsak eller konsekvens av hypertoni. Klarlagt är att de två tillstånden är associerade med varandra och kan ha en påverka på vänsterkammares funktion. 

 

Ida är legitimerad biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi med en magisterexamen i medicin och har även sammanlagt 11 års klinisk erfarenhet inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin.

Artikel

Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Wågsäter, D. (2022). Association of IL-10 and CRP with Pulse Wave Velocity in Patients with Abdominal Aortic Aneurysm Journal of Clinical Medicine, 11(5). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2022). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricular systolic and diastolic function Clinical Physiology and Functional Imaging, 42(1), 1-7. More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Bjarnegård, N. (2021). Increased arterial stiffness in males with abdominal aortic aneurysm Clinical Physiology and Functional Imaging, 41(1), 68-75. More information
Åström Malm, I., Alehagen, U., Blomstrand, P., Dahlström, U., De Basso, R. (2020). Higher blood pressure in elderly hypertensive females, with increased arterial stiffness and blood pressure in females with the Fibrillin-1 2/3 genotype BMC Cardiovascular Disorders, 20(1). More information

Doktorsavhandling

Åström Malm, I. (2022). Clinical aspects of arterial wall stiffness with a focus on abdominal aortic aneurysm (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information