Ida Åström Malm

Universitetslektor
Programansvarig biomedicinska analytikerprogrammet

Ida Åström Malm är universitetslektor på Jönköpings University inom avdelningen för naturvetenskap och biomedicin. Hon är programansvarig på programmet för biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi, där hon även undervisar inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin.

Ida är legitimerad biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi med en magisterexamen i medicin och en klinisk erfarenhet inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin. I juni 2022 lade Ida fram sin doktorsavhandling med titeln “Clinical Aspects of Arterial Wall Stiffness with a Focus on Abdominal Aortic Aneurysm”. Syftet med avhandlingen var att undersöka kliniska aspekter på artärstyvhet, men även artärstyvhet kopplat till bukaortaaneurysm. Resultaten från Idas avhandling visade att:

  • Äldre hypertensiva kvinnor har ökat systoliskt blodtryck och artärstyvhet jämfört med äldre hypertensiva män. Dessutom har hypertensiva äldre kvinnor med genotypen Fibrillin-1 2/3 högre artärstyvhet jämfört med hypertensiva kvinnor med genotyperna Fibrillin-1 2/2 eller Fibrillin-1 2/4.
  • Män med bukaortaaneurysm har ökad central artärstyvhet jämfört med män utan bukaortaaneurysm. 
  • Upptäckten av en större artärdiameter även proximalt hos män med bukaortaaneurysm pekar på att bukaortaaneurysm påverkar mer än bara den vidgade aortaregionen i buken. 
  • Bukaortaaneurysm hos män är associerad med en lätt försämrad vänsterkammarfunktion. 
  • Artärstyvhet är relaterad till graden av inflammation som återspeglas av CRP- och Interleukin-10-nivåer hos män med bukaortaaneurysm.

 

 

Artikel

Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P. (2023). No differences in FBN1 genotype between men with and without abdominal aortic aneurysm BMC Cardiovascular Disorders, 23(1). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Wågsäter, D. (2022). Association of IL-10 and CRP with Pulse Wave Velocity in Patients with Abdominal Aortic Aneurysm Journal of Clinical Medicine, 11(5). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2022). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricular systolic and diastolic function Clinical Physiology and Functional Imaging, 42(1), 1-7. More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Bjarnegård, N. (2021). Increased arterial stiffness in males with abdominal aortic aneurysm Clinical Physiology and Functional Imaging, 41(1), 68-75. More information
Åström Malm, I., Alehagen, U., Blomstrand, P., Dahlström, U., De Basso, R. (2020). Higher blood pressure in elderly hypertensive females, with increased arterial stiffness and blood pressure in females with the Fibrillin-1 2/3 genotype BMC Cardiovascular Disorders, 20(1). More information

Doktorsavhandling

Åström Malm, I. (2022). Clinical aspects of arterial wall stiffness with a focus on abdominal aortic aneurysm (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2021). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricle function. Artery 21, 21-23 October 2021, Paris, France. More information