Search toggle

Länka till artiklar och böcker

Här beskrivs hur du skapar permanenta länkar till publikationer i bibliotekets databaser.

Läs detta först

 • När du vill skapa länkar till publikationer i bibliotekets databaser fungerar det oftast inte att kopiera den länk som du ser i webbläsarens adressfält. Det finns flera skäl.
 • Länken (URL:en) ska i de flesta fall börja med ett så kallat proxyprefix (http://proxy.library.ju.se/login?url=). Prefixet gör att länken fungerar även utanför högskolans nätverk. Verktyget nedan låter dig enkelt lägga till proxyprefixet till en URL.
 • I vissa databaser används DOI. Det står för Digital Object Identifier och är ett identifikationsnummer för elektroniska dokument.
 • När du konstruerat en länk enligt nedan, testa den innan du anger den i en referenslista.
 • Biblioteket kan inte garantera att länkar skapade med hjälp av denna guide fungerar för alltid. Ett byte av plattform hos en databasleverantör kan medföra att länkar slutar att fungera, och dessa ändringar ligger utanför bibliotekets kontroll. Guiden uppdateras dock med jämna mellanrum. (Senast 2013-10-22)


Instruktionerna finns endast tillgängliga på engelska.

ABI/Inform Global

See ProQuest.

ACM Digital Library

 1. Search for the article and click on the title.
 2. Case 1: In the document information, copy DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1145/1166324.1166358

 1. Case 2: If the DOI is missing, copy the URL from the address field in the web browser.
 2. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dl.acm.org/ citation.cfm?id=2019116.2019118&coll=DL&dl= ACM&CFID=255322529&CFTOKEN=21963718

AgeLine

See EBSCO.

APA PsycNET

 1. Search for the publication.
 2. Copy the DOI link in the results list or abstract view.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1037/arc0000002

Cambridge Books Online

 1. Search for the publication.
 2. Copy the DOI link in the results list or abstract view.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511529320

Cambridge Journals Online

 1. Search for the publication.
 2. Copy the DOI link in the results list or abstract view.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/ 10.1017/S0047279400000672

Cochrane Library

 1. Search for the publication and and click on the title.
 2. Copy DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Exemple:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD003243.pub3

Dawsonera

 1. In abstract view, copy the URL from the browser's address field.
 2. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=https:// www-dawsonera-com.bibl.proxy.hj.se/abstract/9780335235544

E-nav

 1. Search for the standard and click on the title.
 2. Copy the URL as it appears in the browser's address field.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=https://enav.sis.se/sv/Standard/?std=STD-73797

Ebrary

 1. Search for the book and click on the title.
 2. Click on “Share link to book” and copy the URL.
 3. Remove all information that follows after the docID (In this example, the bold text: http://site.ebrary.com/lib/jonhh/docDetail.action?docID=10372155&p00=information)
 4. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://site.ebrary.com/lib/jonhh/docDetail.action?docID=10372155

EBSCO

 1. Search for the article and click on the title.
 2. Click on “Permalink” and copy the URL.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=101069829&site=bsi-live

EconLit

See ProQuest.

Elgaronline

 1. Search for the book and click on the title.
 2. Click on “Permalink” and copy the URL.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.4337/9781849808019

Emerald Journals

 1. Search for the title and click on Abstract.
 2. In table with document information, See DOI. Copy the URL.
 3. Add http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Exempel:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1108/15982688200100015

ERIC

See EBSCO.

HeinOnline

 1. Search for the publication in full text.
 2. Choose the page you want to link to. Thus, you can choose to link to a different page than the first.
 3. Click on the link icon above the publication. Holding the mouse pointer over the icon will bring up a text that says Permanent Link To This Page.
 4. Copy the URL.
 5. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.peggy/hbccunis0001&start_page=158&id=162

IEEE Computer Society Digital Library

 1. Search for the article and click on “View Abstract”.
 2. Copy the DOI.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MICRO.2014.35

Informs Journals

 1. Search for the article.
 2. Copy the DOI link.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1287/opre.2015.1474

JSTOR

 1. Search for the publication and and click on the title.
 2. Copy the URL after the heading Stable URL.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://www.jstor.org/stable/839124

LWW Nursing (Ovid Lippincott Williams and Wilkins)

 1. Search for the publication and and click on the title.
 2. Copy DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Exemple:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1097/QMH.0000000000000084

Oxford Journals

 1. Search for the publication and choose Abstract.
 2. Copy DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/ 10.1093/bjsw/bch404

Oxford Scholarship Online

 1. Search for the publication.
 2. Copy the DOI in the results list or abstract view.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/ 10.1093/acprof:oso/9780199217977.001.0001

Palgrave Connect

 1. Search for the book and click on the title.
 2. At the bottom of the page, in the section “ADDITONAL DETAILS”, copy the book or chapter DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1057/9781137001337

ProQuest

(Guide for all ProQuest databases.)

 1. Search for the publication and click on "Abstract/Details".
 2. In the table with indexing details, see "Document URL".
 3. This URL is complete including proxy prefix.

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1656113049?accountid=11754

PsycARTICLES

See ProQuest.

Safari Books Online

 1. Locate the book and click Start reading.
 2. Click on the URL icon, in the list above the book.
 3. Copy the URL in the pop-up window.
 4. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/programming/php
/1593270771/what-a-tangled-web-we-weave/7

Note! In order to link to the first page, remove all information efter the ID number. In the example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/programming/php
/1593270771

SAGE Journals Online

 1. Search for a document, choose Abstract and copy the DOI.
 2. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/ 10.1177/1742715007085770

SAGE Knowledge

 1. Search for the publication and click on the title.
 2. Copy the DOI.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.4135/9781412964289.n233

SAGE Research Methods

 1. Search for the publication.
 2. Copy the DOI in the results list or abstract view.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.4135/9781452218403

ScienceDirect

 1. Search for the publication and click on the title.
 2. Copy the DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/ 10.1016/j.enpol.2007.11.013

 1. Search for the publication and click on the title.
 2. At the bottom of the page, in the section "About this book/article", copy the DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10803-7

Taylor & Francis eBooks

 1. Search for the book and click on the title.
 2. Copy the URL as it appears in the browser's address field.
 3. Add: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.4324/9780203136416

Taylor & Francis Online

 1. Search for the publication and click on "Abstract”.
 2. Copy the DOI.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.3109/00016357.2011.572291

Wiley Online Library

 1. Search for the publication.
 2. Copy the DOI in the results list or abstract view.
 3. Note! In this case, the prefix for both the library and DOI must be added: http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/

Example:
http://login.bibl.proxy.hj.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1002/0470014113.ch6

Sidan uppdaterad 2017-02-28


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information