Google Books innehåller miljontals e-böcker. Många är äldre verk som är inskannade från ett tiotal amerikanska, brittiska och spanska universitetsbibliotek men en stor del är också hämtade från en lång rad kommersiella förlag.

Vissa böcker, särskilt gamla verk där upphovsrätten har gått ut, är helt tillgängliga i fulltext. De flesta nya böcker tillåter enbart förhandsgranskning, det vill säga du kan bara läsa ett mindre antal sidor, de andra sidorna är borttagna. För vissa böcker går det inte alls att läsa något av innehållet.

De böcker som är fritt tillgängliga går även att ladda ner som PDF-  eller ePub-filer.

Observera att du inte hittar e-böckerna i Google books i Primo.