I Oxford Scholarship Online finns en mängd e-böcker inom flera ämnesområden. Som student och anställd vid Jönköping University har du tillgång till ett stort antal böcker inom nationalekonomi, företagsekonomi och psykologi. Allt från förlaget Oxford University Press.

Du läser böckerna direkt från skärmen och hela kapitel visas på webbsidan. Du behöver därmed inte "bläddra" sida för sida utan scrolla istället neråt för att ta del av texten. 

Om du registrerar ett personligt användarkonto kan du spara dina sökningar och delar av böckerna.

Det går att ladda ner PDF-filer och skriva ut delar av verken. Du kan som mest skriva ut och ladda ner ett kapitel eller högst 5 % av bokens sidor.

Ett tips! I böckernas referenslistor finns Get it-länken. Använd den för att snabbt och enkelt se om biblioteket har tillgång till referenslitteraturen.