SAGE Knowledge (tidigare SAGE Reference Online) innehåller bland annat referensböcker i fulltext. Många är så kallade handbooks, det vill säga antologier med vetenskapliga artiklar, men här finns också flera omfattande uppslagsverk.

Ämnestäckningen är bred, du hittar bland annat e-böcker inom samhällsvetenskap, ekonomi, psykologi, lärande och omvårdnad.

Du kan läsa e-böckerna direkt på skärmen eller ladda ner ett kapitel som pdf-fil. Tänk på att sidnumreringen i pdf-dokumentet inte stämmer med den tryckta boken.