Elgar online innehåller e-böcker utgivna av förlaget Edward Elgar. Som student och anställd vid Jönköping University har du tillgång till ett stort antal böcker inom främst ekonomi.  Många av böckerna är handbooks, det vill säga forskningsöversikter som innehåller olika artiklar om ett ämne.

E-böckerna går att ladda ner kapitelvis som PDF-filer, som sedan kan sparas eller skrivas ut.