student

Kontakta HHJ

Kontakta HHJ

Allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Studievägledning

Studievägledarna

 

Utlandsstudier

Internationell koordinator

 

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Siv Honkala

HHJ:s representant

Ärenden om kränkande

Katarina Bolin

OLIK

behandling

Annica Herentz

OLIK

Intyg, ladok mm

Studieadministration

Plan 5 i Gc-huset

Grundutbildningsprogram

Avdelningen för rehabilitering, AFR

Personal vid avdelningen

Arbetsterapeutprogrammet

 

Programansvarig

Petra Wagman

Studieadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare arbetsterapi

Anita Björklund

 

 

Ortopedingejörsprogrammet

 

Programansvarig

Fredrik Thidell

Studieadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare ortopedteknik

Nerrolyn Ramstrand

 

 

Arbetsterapi avancerad nivå

 

Programansvarig

Sofi Fristedt

Studieadministratör

Annika Karlsson

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, ABS

Personal vid avdelningen

Socionomprogrammet

 

Master- och magisterprogram

 

Programansvarig

Staffan Bengtsson

Studieadministratör

Ulrika Waerland-Gustafsson

 

Avdelningen för omvårdnad, AFO

Personal vid avdelningen

Sjuksköterskeprogrammet

 

Programansvarig

Ingrid Widäng

VFU/programsamordnare

Charlott Lindholm

Studieadministratör

Katarina Liehl

 

Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB 

Personal vid avdelningen

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Programansvarig

Rachel De Basso

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Programansvarig

Caroline Bylfors

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Programansvarig

Berit Björkman

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Tandhygienistprogrammet

Programansvarig

Agneta Stenebrand

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Oral hälsovetenskap avancerad nivå

Programansvarig

Malin Stensson

Studieadministratör

Annika Karlsson


Hanna Håkansson

 

Program på avancerad nivå

Magisterprogram

Magisterprogram i arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering

Magisterprogram i gerontologi
Institutet för gerontologi

Magisterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg 
Jönköping academy

Magisterprogram i omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad

Magisterprogram i oral hälsovetenskap
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Magisterprogram i socialt arbete
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete


Masterprogram

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg
Jönköping academy


Specialistsjuksköterskeprogram

Program på avancerad nivå

 

Programansvarig

Maria Henricson

Studieadministratör

Katarina Liehl

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård

Maria Henricson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot intensivvård

Maria Henricson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård (i samarbet med Karlstads Universitet)

Maria Henricson

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Berit Munck

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Iréne Ericsson

Programsamordnare Barnmorska (i samarbet med Linköpings Universitet)

Carin Boij

Programsamordnare magisterprogram

Maria Henricson