Eva Edström

Universitetsadjunkt arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Magisterexamen i ergonomi
Programansvarig Arbetsterapeutprogrammet

Artikel

Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14. More information

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021. More information
Johansson, A., Edström, E. (2018). Success factors and difficulties in implementation of Internationalization of Curriculum-experiences from Jönköping University, Sweden. The 2018 ENOTHE Annual meeting, Escola Superior de Saúde do Alcoitão, Estoril, Portugal, 4-6 October 2018. More information