IFG - Kontakt och personal

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, IFG, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 13 14
Fax: 036 - 10 11 80

Avdelningschef
Marie Ernsth Bravell

Programansvarig för magisterprogrammet i Gerontologi
Joy Torge och Marie Persson

Samordnare för fristående kurser
Lena östlund

Studieadministratör
Annika Karlsson

Medarbetare vid IFG

Anna Dahl Aslan

Anna Dahl Aslan är docent i gerontologi och hennes forskning fokuserar på fetmans betydelse för åldrandet. En viktig del handlar om att försöka förstå fetmaparadoxen. Anna är tillsammans med Ingemar Kåreholt ansvarig för forskningsmiljön ARN-J (Ageing Research Network – Jönköping).

 1. e-post: anna.dahl-aslan@ju.se
 2. Presentationssida Anna Dahl Aslan

Marie Ernsth Bravell

Marie Ernsth Bravell är docent i gerontologi och Avdelningschef på IFG. I sin forskning studerar Marie äldreomsorg ur olika perspektiv men också olika typer av funktionell förmåga under åldrandet. Sedan 2011 arbetar hon också deltid som äldrestrateg i Jönköpings kommun, med syfte att genomföra fördjupad forskning inom strategiskt utvalda äldreområden och i samverkan med personal i äldreomsorgen.

 1. e-post: Marie.Ernsth-Bravell@ju.se
 2. Presentationssida Marie Ernsth Bravell

Felicia Gabrielsson Järhult

Felicia Gabrielsson Järhult är universitetsadjunkt och doktorand i gerontologi. I sitt avhandlingsarbete undersöker hon äldre personers erfarenheter av vårdplanering. Övrig tid är hon lärare och kursansvarig på IFG samt Jönköping Academy.

 1. e-post: Felicia.Gabrielsson-Jarhult@ju.se
 2. Presentationssida Felicia Gabrielsson Järhult

Jenny Hallgren

Jenny Hallgren är universitetslektor vid IFG. Hon disputerade 2016 med en avhandling om sjukhusinläggningar bland äldre personer i ordinärt boende och från särskilt boende. Jenny är legitimerad sjuksköterska med en magisterexamen i omvårdnad.

 1. e-post: Jenny.Hallgren@ju.se
 2. Presentationssida Jenny Hallgren

Gun Karlsson

Gun Karlsson är legitimerad sjuksköterska och arbetar främst med datainsamling till olika projekt/studier på Hälsohögskolan och Karolinska Institutet. En av studierna är SATSA, en longitudinell tvillingstudie, där data under många år samlats in och ger nu möjlighet att studera arvets och miljöns betydelse för åldrandet ur många olika perspektiv.

 1. e-post: gun.karlsson@ju.se

Ahacic Kozma

 1. e-post:

Ingemar Pingo Kåreholt

Ingemar Pingo Kåreholt är professor i gerontologi vid IFG, men även docent i sociologi vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Hans forskning är bred och täcker in många aspekter av åldrade. Tillsammans med Anna Dahl Aslan är Ingemar ansvarig för forskningsmiljön ARN-J (Ageing Research Network – Jönköping).

 1. e-post: Ingemar.Kareholt@ju.se
 2. Presentationssida Ingemar Pingo Kåreholt

Bo Malmberg

Bo Malmberg är professor emeritus och har i sin forskning främst intresserat sig för den äldre människans situation i samhället. Tillsammans med kollegor har han publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och rapporter.

 1. e-post: bo.malmberg@ju.se
 2. Presentationssida Bo Malmberg

Marie Persson

Marie Persson är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig för kurser i gerontologi och magisterprogrammet i gerontologi. Marie undervisar främst om psykologiskt åldrande med särskilt fokus på kognition och psykisk hälsa samt har ansvar för kurser om kognitiv nedsättning (som vid demenssjukdom) och psykisk ohälsa hos äldre.

 1. e-post: Marie.Persson@ju.se

Ola Sternäng

Ola Sternäng är postdoktor i gerontologi. Hans forskningsintresse är huvudsakligen inom kognition, hälsa och åldrande, biologisk ålder samt tvärkulturella skillnader. Han bedriver forskning främst på longitudinella data över det vuxna livsspannet men även på tvärsnittsdata från projekt i Bangladesh.

 1. e-post: Ola.Sternang@ju.se
 2. Presentationssida Ola Sternäng

Gerdt Sundström

Gerdt Sundström är professor emeritus vid IFG. Han har under sina många år på IFG undervisat och forskat kring äldreomsorgen, med balansen mellan offentlig och familjebaserad omsorg som huvudtema. Hans forskning berör också familjens demografi och den offentliga omsorgen, ofta med ett internationellt perspektiv.

 1. e-post: gerdt.sundstrom@ju.se
 2. Presentationssida Gerdt Sundström

Anna-Carin Säll Grahnat

Anna-Carin Säll Grahnat är legitimerad sjuksköterska och arbetar främst med datainsamling till olika studier/projekt på Hälsohögskolan och Karolinska Institutet. En av studierna är SATSA, en longitudinell tvillingstudie, där data under många år samlats in och ger möjlighet att studera arvets och miljöns betydelse för åldrandet ur många olika perspektiv.

 1. e-post:  anna-carin.sall-grahnat@ju.se

Joy Torgé

Joy Torgé är filosofie doktor i Äldre och åldrande och är sedan 2015 Lektor i gerontologi vid IFG. Hon har en tvärvetenskaplig bakgrund i ämnena filosofi, tillämpad etik och folkhälsovetenskap. Hon undervisar inom det Nordiska Mastersprogrammet i Gerontologi och forskar bland annat om äldre par och anhörigomsorg.

 1. e-post: joy.torge@ju.se
 2. Presentationssida Joy Torgé

Lena Östlund

Lena Östlund är socionom och filosofie magister i gerontologi och verksam som adjunkt i gerontologi. Lena undervisar studenter på grundnivå och medverkar även vid uppdragsutbildningar. Hennes undervisningsområde rör främst äldreomsorg och demenssjukdomar.

 1. e-post: lena.ostlund@ju.se

Sidan uppdaterad 2017-09-19


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information