Nina Veetnisha Gunnarsson

Universitetslektor socialt arbete

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga 420
Telefon
+46 36-10 1707
Extern telefon
0734145662
Signatur/Kortnamn
GUNVEE
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel.

Pågående självständig forskning:

  • Skam och självskadebeteende ( reviderat och inskickat manuskript)
  • autoetnografisk studie om självksadebeteende (analys)
  • sociala och personlighetsrelaterade gestaltningar av individer som skadar sig själva; tre typologier (i skrivprocess och analys)
  • att uppmärksamma och hantera skam i vardagliga och professionella interaktioner och relationer

Pågående forskning i gemensamma forskningsprojekt:

  • Projekt MAP-NET (Measure and Analysis of Personal Networks). Klusteranalys av personliga nätverk runt personer med missbruks- och beroende problematik.
  • självskadetyper i film och serier 

Nina V Gunnarsson är verksam i undervisning inom socionomprogrammet på både grund-och avancerad nivå och framförallt i kurserna vetenskapsteori och forskningsmetodik, psykologi och samhällsvetenskapliga perspektiv. Dessutom undervisar hon i utvecklingspsykologi och socialpsykologi på andra program på hälsohögskolan. 

Biografi

Nina Veetnisha Gunnarsson är sedan 2013 verksam som universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Jönköping. Hon påbörjade sin forskarbana i ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram på Karolinska Institutet och disputerade i ämnet humanistisk medicin (medicinsk sociologi) i december 2011. Avhandlingens fokus är på föräldrars praktiska och diskursiva strategier för att hantera barnens allergi och visar speciellt hur föräldrarnas moraliska utsagor och identitetsarbete skapas i intervjukontexten och genom socialt samspel.   

Nina V Gunnarsson är sakkunniggranskare för ett antal internationella tidskrifter.

 

Antologibidrag

Gunnarsson, N. (2007). Allergins tillblivelse. Stockholm: Carlsson Bokförlag More information

Artikel

Gunnarsson, N. Hemmingsson, H. Hydén, L. (2013). Mothers' accounts of healthcare encounters: Negotiating culpability and fulfilling the active mother role. More information
Gunnarsson, N. Hemmingsson, H. Hydén, L. Borell, L. (2013). Managing Family Relations and Controlling Information While Supporting an Allergic Child. More information
Gunnarsson, N. Hydén, L. (2009). Organizing allergy and being a “good” parent. More information
Gunnarsson, N. Marklund, B. Ahlstedt, S. Borell, L. Nordström, G. (2005). Allergy-like conditions and health-care contacts among children with exclusion diets at school.. More information

Avhandling

Gunnarsson, N. (2011). Parenting Children with Allergy. Karolinska Institutet Dissertation. Solna: Reproprint More information

Licentiatavhandling

Gunnarsson, N. (2007). Discovery and Management of Child Allergy from the Parent Perspective. Karolinska Institutet Licentiat thesis. Solna: ReproPrint More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information