Nina Gunnarsson

Universitetslektor Socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc 424
Telefon
+46 36-10 1707
Extern telefon
0734145662
Signatur/Kortnamn
GUNVEE
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel.

Pågående självständig forskning:

  • Skam och självskadebeteende  
  • Sociala och personlighetsrelaterade gestaltningar av individer som skadar sig själva 
  • Äldre kvinnor med självskadebeteende
  • Konstruktioner av självet i självskadeautobiografier  

Pågående forskning i gemensamma forskningsprojekt med forskare från Karolinska Institutet, Stockholm och från Universitetet i Manitoba, Kanada:

  • psykosocial hälsa hos föräldrar med barn med födoämnesöverkänslighet/allergi

Nina V Gunnarsson är verksam i undervisning inom socionomprogrammet på både grund-och avancerad nivå och framförallt i kurserna vetenskapsteori och forskningsmetodik, psykologi och sociologi. Dessutom undervisar hon i utvecklingspsykologi, hälsopsykologi (stress och kris) och socialpsykologi på andra program på hälsohögskolan. 

Biografi

Nina Veetnisha Gunnarsson är sedan 2013 verksam som universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Jönköping. Hon påbörjade sin forskarbana i ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram på Karolinska Institutet och disputerade i ämnet humanistisk medicin (medicinsk sociologi) i december 2011. Avhandlingens fokus är på föräldrars praktiska och diskursiva strategier för att hantera barnens allergi och visar speciellt hur föräldrarnas moraliska utsagor och identitetsarbete skapas i intervjukontexten och genom socialt samspel.   

Nina V Gunnarsson är sakkunniggranskare för ett antal internationella tidskrifter.

 

Antologibidrag

Gunnarsson, N. (2007). Allergins tillblivelse: Föräldrars berättelser om hur barnetskroppsliga besvär identifieras som allergi. In: Sonja Olin Lauritzen (Ed.), Att leva med allergi: Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv Stockholm: Carlsson Bokförlag More information

Artikel

Gunnarsson, N. (2020). The Self-perpetuating Cycle of Shame and Self-injury Humanity and Society. More information
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L., Borell, L. (2013). Managing Family Relations and Controlling Information While Supporting an Allergic Child Qualitative Sociology Review, 4(3), 204-219. More information
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L. (2013). Mothers' accounts of healthcare encounters: Negotiating culpability and fulfilling the active mother role Discourse & Society, 24(4), 446-460. More information
Gunnarsson, N., Hydén, L. (2009). Organizing allergy and being a “good” parent: Parents’ narratives about their children’s emerging problems Health, 13(2), 157-174. More information
Gunnarsson, N., Marklund, B., Ahlstedt, S., Borell, L., Nordström, G. (2005). Allergy-like conditions and health-care contacts among children with exclusion diets at school. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(1), 46-52. More information

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information

Doktorsavhandling

Gunnarsson, N. (2011). Parenting Children with Allergy (Doctoral thesis, Solna: Reproprint). More information

Licentiatavhandling

Gunnarsson, N. (2007). Discovery and Management of Child Allergy from the Parent Perspective (Licentiate thesis, Solna: ReproPrint). More information