Nina Gunnarsson

Universitetslektor socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc 424
Telefon
+46 36-10 1707
Extern telefon
0734145662
Signatur/Kortnamn
GUNVEE
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel.

Pågående självständig forskning:

  • Skam och självskadebeteende ( reviderat och inskickat manuskript)
  • autoetnografisk studie om självksadebeteende (analys)
  • sociala och personlighetsrelaterade gestaltningar av individer som skadar sig själva; tre typologier (i skrivprocess och analys)

Pågående forskning i gemensamma forskningsprojekt:

  • allergi och psykisk hälsa/ohälsa 

Nina V Gunnarsson är verksam i undervisning inom socionomprogrammet på både grund-och avancerad nivå och framförallt i kurserna vetenskapsteori och forskningsmetodik, psykologi och samhällsvetenskapliga perspektiv. Dessutom undervisar hon i utvecklingspsykologi och socialpsykologi på andra program på hälsohögskolan. 

Biografi

Nina Veetnisha Gunnarsson är sedan 2013 verksam som universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Jönköping. Hon påbörjade sin forskarbana i ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram på Karolinska Institutet och disputerade i ämnet humanistisk medicin (medicinsk sociologi) i december 2011. Avhandlingens fokus är på föräldrars praktiska och diskursiva strategier för att hantera barnens allergi och visar speciellt hur föräldrarnas moraliska utsagor och identitetsarbete skapas i intervjukontexten och genom socialt samspel.   

Nina V Gunnarsson är sakkunniggranskare för ett antal internationella tidskrifter.

 

Antologibidrag

Gunnarsson, N. (2007). Allergins tillblivelse: Föräldrars berättelser om hur barnetskroppsliga besvär identifieras som allergi. In: Sonja Olin Lauritzen (Ed.), Att leva med allergi: Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv Stockholm: Carlsson Bokförlag More information

Artikel

Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L., Borell, L. (2013). Managing Family Relations and Controlling Information While Supporting an Allergic Child Qualitative Sociology Review, 4(3), 204-219. More information
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L. (2013). Mothers' accounts of healthcare encounters: Negotiating culpability and fulfilling the active mother role Discourse & Society, 24(4), 446-460. More information
Gunnarsson, N., Hydén, L. (2009). Organizing allergy and being a “good” parent: Parents’ narratives about their children’s emerging problems Health, 13(2), 157-174. More information
Gunnarsson, N., Marklund, B., Ahlstedt, S., Borell, L., Nordström, G. (2005). Allergy-like conditions and health-care contacts among children with exclusion diets at school. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(1), 46-52. More information

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information

Doktorsavhandling

Gunnarsson, N. (2011). Parenting Children with Allergy (Doctoral thesis, Solna: Reproprint). More information

Licentiatavhandling

Gunnarsson, N. (2007). Discovery and Management of Child Allergy from the Parent Perspective (Licentiate thesis, Solna: ReproPrint). More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information