Rachel De Basso

Universitetslektor
Programansvarig Biomedicinska analytikerprogrammet
Tjänstledig

Rachel De Basso, universitetslektor på Jönköping University, forskar idag om varför en del män drabbas av en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern. Det finns en stark genetisk koppling till att en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern uppstår och därför är Rachels forskning även inriktad på släktingar till patienter som har en sjuklig vidgning på sin stora kroppspulsåder. Olika gener som kan orsaka denna sjukliga kärlvidgning kommer att undersökas. Forskningsprojekten sker i Region Jönköpings län och Region Östergötland och finansieras från FUTURUM, FORSS och Medicinsk Diagnostiks forskningsplattform i Region Jönköpings län.

Rachel De Basso är Biomedicinsk analytiker, med inriktning klinisk fysiologi och tog sin kandidatexamen på Hälsohögskolan 2001. Samma år påbörjade hon en Masterutbildning i Medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet, och masteruppsatsen ledde henne till doktorandstudier vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. I januari 2013 lade Rachel fram sin doktors avhandling med titeln ”Influence of Genetics and Mechanical Properties of Large Arteries in Man”. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur kärlväggen förändrade sig över ålder i knäveckspulsådern (poplitea artären) hos friska försökspersoner, att undersöka hur en gen (ACE genen) som finns i kärlväggen kan påverka rörligheten (stelheten) på stora kroppspulsådern hos äldre samt att undersöka hur en annan gen (Fibrillin-1 genen) är förknippad med stela kärlväggar i stora kroppspulsådern samt ökad hjärt- kärlsjukdom och/eller dödlighet hos medelålders personer. Resultaten från Rachels avhandling visade att:

  • Ökningen av stelheten i poplitea artären skiljer sig från andra storleksmässigt lika kärl som inte förändrar sin väggstelhet med ökande ålder. Utan poplitea artären liknar snarare stora kroppspulsådern som är ett mycket större kärl. Denna likhet kan ha betydelse för både utvecklandet av sjuklig vidgning av poplitea artären samt för sambandet som finns mellan sjuklig kärlvidgning i stora kroppspulsådern och poplitea artären.
  • Män som har en viss typ av ACE genen hade stelare kärlväggar i stora kroppspulsådern, vilket betyder att dessa män kan i kombination av andra sjukdomsprocesser påverka utvecklandet av sjuklig kärlvidgning i stora kroppspulsådern.
  • Män som har en viss typ av Fibrillin-1 genen hade stelare kärlväggar i stora kroppspulsådern. Deras hjärta slog snabbare och blodtrycket var förhöjt vilket kan leda till en ökad risk för utvecklande av hjärt-kärlsjukdom. De hade även ökad förekomst av åderförkalkning i halspulsådern vilket talar för en sjuklig förändring i kärlväggen.

Artikel

Shlimon, K., Lindenberger, M., De Basso, R., Cinthio, M., Bjarnegård, N. (2024). Increased diameter and stiffness of elastic but not muscular arteries in men with abdominal aortic aneurysm Journal of applied physiology. More information
Shlimon, K., Lindenberger, M., De Basso, R., Cinthio, M., Bjarnegård, N. (2024). Increased diameter and stiffness of elastic but not muscular arteries in men with abdominal aortic aneurysm Journal of applied physiology. More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P. (2023). No differences in FBN1 genotype between men with and without abdominal aortic aneurysm BMC Cardiovascular Disorders, 23(1). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Wågsäter, D. (2022). Association of IL-10 and CRP with Pulse Wave Velocity in Patients with Abdominal Aortic Aneurysm Journal of Clinical Medicine, 11(5). More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2022). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricular systolic and diastolic function Clinical Physiology and Functional Imaging, 42(1), 1-7. More information
Unosson, J. Wågsäter, D. Bjarnegård, N. De Basso, R. Welander, M. Mani, K. , ... Wanhainen A. (2021). Metformin Prescription Associated with Reduced Abdominal Aortic Aneurysm Growth Rate and Reduced Chemokine Expression in a Swedish Cohort Annals of Vascular Surgery, 70, 425-433. More information
Åström Malm, I., De Basso, R., Blomstrand, P., Bjarnegård, N. (2021). Increased arterial stiffness in males with abdominal aortic aneurysm Clinical Physiology and Functional Imaging, 41(1), 68-75. More information
Åström Malm, I., Alehagen, U., Blomstrand, P., Dahlström, U., De Basso, R. (2020). Higher blood pressure in elderly hypertensive females, with increased arterial stiffness and blood pressure in females with the Fibrillin-1 2/3 genotype BMC Cardiovascular Disorders, 20(1). More information
Wanhainen, A., Mani, K., Vorkapic, E., De Basso, R., Björck, M., Länne, T., Wågsäter, D. (2017). Screening of circulating microRNA biomarkers for prevalence of abdominal aortic aneurysm and aneurysm growth Atherosclerosis, 256, 82-88. More information
De Basso, R., Sandgren, T., Ahlgren, Å., Länne, T. (2015). Increased cardiovascular risk without generalized arterial dilating diathesis in persons who do not have abdominal aortic aneurysm but who are first-degree relatives of abdominal aortic aneurysm patients Clinical and experimental pharmacology & physiology, 42(6), 576-581. More information
De Basso, R., Hedblad, B., Carlson, J., Persson, M., Östling, G., Länne, T. (2014). Increased carotid plaque burden in men with the fibrillin-1 2/3 genotype Clinical and experimental pharmacology & physiology, 41(9), 637-642. More information
De Basso, R., Åstrand, H., Ahlgren, Å., Sandgren, T., Länne, T. (2014). Low wall stress in the popliteal artery: Other mechanisms responsible for the predilection of aneurysmal dilatation? Vascular Medicine, 19(2), 131-136. More information
Ljungberg, L., Alehagen, U., De Basso, R., Persson, K., Dahlström, U., Länne, T. (2013). Circulating angiotensin-converting enzyme is associated with left ventricular dysfunction, but not with central aortic hemodynamics International Journal of Cardiology, 166(2), 540-541. More information
Ljungberg, L., De Basso, R., Alehagen, U., Björck, H., Persson, K., Dahlström, U., Länne, T. (2011). Impaired Abdominal aortic wall Integrity in Elderly Men Carrying the Angiotensin-converting Enzyme D Allele European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 42(3), 309-316. More information
Björck, H. Eriksson, P. Alehagen, U. De Basso, R. Ljungberg, L. Persson, K. , ... Länne T. (2011). Gender-Specific Association of the Plasminogen Activator Inhibitor-1 4G/5G Polymorphism With Central Arterial Blood Pressure American Journal of Hypertension, 24(7), 802-808. More information
Ljungberg, L., Alehagen, U., Länne, T., Björck, H., De Basso, R., Dahlström, U., Persson, K. (2011). The association between circulating angiotensin-converting enzyme and cardiovascular risk in the elderly: a cross-sectional study jraas. Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system, 12(3), 281-289. More information
Länne, T., De Basso, R., Powell, J. (2006). Influence of fibrillin-1 genotype on aortic stiffness in men: a note of caution - Reply Journal of applied physiology, 100(4), 1431-1432 Linkoping Univ Hosp, Dept Med & Care, Div Physiol, S-58185 Linkoping, Sweden. Imperial Coll Charing Cross, London, England. . More information
Powell, J., Turner, R., Sian, M., Debasso, R., Lanne, T. (2005). Influence of fibrillin-1 genotype on the aortic stiffness in men Journal of applied physiology, 99(3), 1036-1040. More information
Debasso, R., Åstrand, H., Bjarnegård, N., Ahlgren, Å., Sandgren, T., Länne, T. (2004). The popliteal artery, an unusual muscular artery with wall properties similar to the aorta: Implications for susceptibility to aneurysm formation? Journal of Vascular Surgery, 39(4), 836-842. More information

Doktorsavhandling

De Basso, R. (2013). Influence of genetics and mechanical properties on large arteries in man (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information

Konferensbidrag

Åström Malm, I., De Basso, R., Engvall, J., Blomstrand, P. (2021). Males with abdominal aortic aneurysm have reduced left ventricle function. Artery 21, 21-23 October 2021, Paris, France. More information