Berit Möller Christensen

Universitetslektor Radiografi
Programansvarig, Röntensjuksköterskeprogrammet
Docent

Berits intresse för omhändertagandet av barn i den peri-radiografiska processen har varit utgångspunkten för forskningen som tar både barns perspektiv och ett barnperspektiv.

Avhandlingen med titeln: “Children in the Radiology Department – a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction”, bidrar med ny kunskap inom ett relativt outforskat område.  Övergripande syftet har varit att undersöka barns upplevelse av att genomgå en akut undersökning efter en fysisk skada – mer specifikt med avseende på smärta, oro och kommunikationen mellan barn och röntgensjuksköterska.

Videoobservationer, intervjuer, enkäter, själv-skattningar samt barns teckningar har legat till grund för analys med både kvantitativ, kvalitativ och mixed metod. Resultaten visade bland annat att barnen upplevde smärta och oro i samband med undersökning - ofta över nivåer där det rekommenderas att vidare åtgärd vidtas. Ytterligare visade resultaten, att röntgensjuksköterskan anpassar den verbala interaktionen efter barnets ålder och att detta kan vara en anledning att barnen upplever förtroende för röntgensjuksköterskan.

Berit är legitimerad röntgensjuksköterska med klinisk erfarenhet från Radiologiska Kliniken vid Länssjukhuset Ryhov.  Hon arbetar som lektor i radiografi vid avdelningen för naturvetenskap och biomedicin. Här är hon programansvarig för röntgensjuksköterskeprogrammet och undervisar studenter på grund- och avancerad nivå. Berit är aktiv inom forskningsmiljön CHILD och medverkar i olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Artikel

Møller Christensen, B., Bjällmark, A., Ndipen, I., Afram, S., Bazzi, M. (2024). Barriers to radiographers' use of radiation safety principles: A qualitative perspective Journal of Medical Radiation Sciences. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Nylander, E., Huus, K. (2024). Children with autism spectrum disorder in high technology medicine environments: a qualitative systematic review of parental perspectives. More information
Sundland, S., Møller Christensen, B. (2024). The mobile X-ray service and hip fractures: The impact of the mobile X-ray service on the hip fast track Radiography, 30(3), 709-714. More information
Sterlingova, T., Nylander, E., Almqvist, L., Møller Christensen, B. (2023). Factors affecting women's participation in mammography screening in Nordic countries: A systematic review. More information
Li, L., Møller Christensen, B., Falkmer, M., Zhao, Y., Huus, K. (2023). Content validity of the instrument 'Picture My Participation' for measuring participation of children with and without autism spectrum disorder in mainland China Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(8), 1237-1247. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. (2023). Healthcare professionals' experiences of situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment Child Care Health and Development, 49(6), 1087-1095. More information
Møller Christensen, B., Pettersson, T., Bjällmark, A. (2021). Radiographers’ perception on task shifting to nurses and assistant nurses within the radiography profession Radiography, 27(2), 310-315. More information
Møller Christensen, B., Nilsson, S., Stensson, M. (2020). Developing communication support for interaction with children during acute radiographic procedures Radiography, 26(2), 96-101. More information
Møller Christensen, B., Bendroth, R., Andersson, B. (2020). Radiographers' Experience of Work Performance After Attending a Postgraduate Course in Appendicular Reporting—A Qualitative Study Journal of Radiology Nursing, 39(2), 120-124. More information
Møller Christensen, B., Björk, M., Almqvist, L., Huus, K. (2019). Patterns of support to adolescents related to disability, family situation, harassment, and economy Child Care Health and Development, 45(5), 644-653. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Björkman, B., Bendroth, R., Andersson, B. (2017). Swedish radiographer’s experiences of their work-performance when possessing increased knowledge in reporting Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 24. More information
Björkman, B., Fridell, K., Tavakol Olofsson, P. (2017). Plausible scenarios for the radiography profession in Sweden in 2025 Radiography, 23(4), 314-320. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Björkman, B., Enskär, K., Nilsson, S. (2016). Children's and parents' perceptions of care during the peri-radiographic process when the child is seen for a suspected fracture Radiography, 22(1), 71-76. More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Faresjö, M., Björkman, B. (2016). Perioperative and anesthesia guidelines for children with autism: A nationwide survey from Sweden Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(6), 457-464. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
Björkman, B., Golsäter, M., Enskär, K. (2014). Children's Anxiety, Pain, and Distress Related to the Perception of Care While Undergoing an Acute Radiographic Examination Journal of Radiology Nursing, 33(2), 69-78. More information
Björkman, B., Golsäter, M., Simeonson, R., Enskär, K. (2013). Will it Hurt? Verbal Interaction between Child and Radiographer during Radiographic Examination Journal of Pediatric Nursing, 28(6), e10-e18. More information
Björkman, B., Almqvist, L., Sigstedt, B., Enskär, K. (2012). Children's experience of going through an acute radiographic examination. Radiography, 18(2), 84-89. More information
Björkman, B., Nilsson, S., Sigstedt, B., Enskär, K. (2012). Children’s pain and distress while undergoing an acute radiographic examination Radiography, 18(3), 191-196 Elsevier . More information

Doktorsavhandling

Björkman, B. (2014). Children in the Radiology Department: a study of anxiety, pain, distress and verbal interaction (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Møller Christensen, B., Nilsson, S., Stensson, M. (2019). Interaktivt Kommunikationsstöd I Röntgenkontext (IKIR) - ett sätt att involvera barn i en röntgenundersökning. Röntgenveckan, Elmia, Jönköping, 17-20 September, 2019. More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019. More information

Övrigt

Pettersson, E., Gimbler Berglund, I., Lundén, M., Huus, K., Møller Christensen, B. . The parent's perspective on the way through a procedure in high-technology environments for a child with autism spectrum disorder. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. . Healthcare professionals’ actions in situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment. More information