Karina Huus

Universitetslektor

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Medicine doktor


Kontakt

Rum
Ga636
Telefon
+46 36-10 1240
Signatur/Kortnamn
HUCA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Karina Huus forskar och undervisar om hälsa och sjukdom hos barn och ungdom. Hennes avhandling "Weight gain in children — possible relation to the development of diabetes" handlar om faktorer som bidrar till utvecklingen av övervikt och fetma hos barn och att studera om det möjligen finns samband mellan fetma och mekanismer som kan bidra till utveckling av typ 1 diabetes. Arbetet är en del i ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige) som är ett världsunikt projekt, där 17 000 barn födda i Blekinge, Småland, Öland och Östergötland under tiden 1 okt 1997-1 okt 1999 har följts. Familjerna har besvarat frågeformulär, och biologiska prover har samlats in från barnen vid födelsen, 1, 2.5, 5 och 8-9 års ålder och fortsatt insamling av data och prover är planerad. 

Efter disputationen har Karinas forskning i större utsträckning inriktats på barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter. Karina samarbetar med forskare från Sydafrika och Vietnam i projekt som handlar om barn med funktionsnedsättning och deras rättigheter. Nyligen fick forskargrupperna i Sverige och Sydafrika pengar för att kunna stärka samarbetet och studera delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning och för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

 

Karina är utbildad barnsjuksköterska och lärare. Hon har arbetat på barnkliniken på Länsjukhuset Ryhov.  Karina arbetar nu som docent på avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping.

Artikel

Lygnegård, F. Almqvist, L. Granlund, M. Huus, K. (2018). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions. : Taylor & Francis More information
Lygnegård, F. Eriksson, L. Granlund, M. Kåreholt, I. Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study. : Frontiers Media S.A. More information
Björkman, B. Gimbler Berglund, I. Enskär, K. Faresjö, M. Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder. : Wiley-Blackwell More information
Gimbler Berglund, I. Björkman, B. Enskär, K. Faresjö, M. Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context. : Wolters Kluwer More information
Petersson, C. Huus, K. Åkesson, K. Enskär, K. Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters. : University of Buckingham Press More information
Huus, K. Olsson, L. Elgmark Andersson, E. Granlund, M. Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden. : Taylor & Francis More information
Olsson, L. Elgmark Andersson, E. Granlund, M. Huus, K. (2017). Habilitation service utilization patterns among children with mild intellectual disability. : John Wiley & Sons More information
Björkman, B. Gimbler Berglund, I. Faresjö, M. Enskär, K. Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination?. : Sage Publications More information
Petersson, C. Huus, K. Enskär, K. Hanberger, L. Samulesson, U. Åkesson, K. (2016). Impact of type 1 diabetes on health-related quality of life among 8–18-year-old children. More information
Huus, K. Ngoc, L. Dam, K. Ljusegren, G. Enskär, K. Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain. More information
Huus, K. Åkerman, L. Raustorp, A. Ludvigsson, J. (2016). Physical Activity, Blood Glucose and C-Peptide in Healthy School-Children, a Longitudinal Study. More information
Hasselberg, M. Huus, K. Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania. More information
Carlsson, E. Ludvigsson, J. Huus, K. Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity. More information
Petersson, C. Huus, K. Åkesson, K. Enskär, K. (2016). Children's experiences about a structured assessment of health-related quality of life during a patient encounter. More information
Huus, K. Dada, S. Bornman, J. Lygnegård, F. (2016). The awareness of primary caregivers in South Africa of the human rights of their children with intellectual disabilities. More information
Huus, K. Granlund, M. Bornman, J. Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities. More information
Petersson, C. Huus, K. Samuelsson, U. Hanberger, L. Akesson, K. (2015). Use of the national quality registry to monitor health-related quality of life of children with type 1 diabetes. : Sage Publications More information
Enskär, K. Huus, K. Björk, M. Granlund, M. Darcy, L. Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. Enskär, K. Granlund, M. Huus, K. Hvit, S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective. More information
Olsson, L. Elgmark, E. Granlund, M. Huus, K. (2015). Social service utilisation patterns among children with mild intellectual disability – differences between children integrated into mainstream classes and children in self-contained classes. More information
Darcy, L. Knutsson, S. Huus, K. Enskär, K. (2014). The everyday life of the young child shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children's and parent's perspectives. More information
Lygnegård, F. Donohue, D. Bornman, J. Granlund, M. Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries. More information
Petersson, C. Simeonsson, R. Enskär, K. Huus, K. (2013). Comparing children's self-report instruments for health-related quality of life using the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). More information
Wennick, A. Huus, K. (2012). What it is like being a sibling of a child newly diagnosed with type 1 diabetes. More information
Huus, K. Castor, M. Rosander Ek, C. Enskär, K. (2012). Hur syskon påverkas av att ha en bror eller syster med diabetes - ett föräldraperspektiv. More information
Enskär, K. Ankarcrona, E. Jörgense, A. Huus, K. (2012). Undocumented refugee children in Swedish healthcare. More information
Huus, K. Brekke, H. Ludvigsson, J. Ludvigsson, J. (2009). Relationship of food frequencies as reported by parents to overweight and obesity at 5 years. More information
Huus, K. Ludvigsson, J. Enskär, K. Ludvigsson, J. (2008). Exclusive breastfeeding of Swedish children and its possible influence on the development of obesity. More information
Huus, K. Enskär, K. (2007). Adolescents' experience of living with diabetes. More information
Huus, K. Ludvigsson, J. Enskär, K. Ludvigsson, J. (2007). Risk factors in childhood obesity. More information
Ludvigsson, J. Huus, K. Eklöv, K. Klintström, R. Lahdenperä, A. (2007). Fasting plasma glucose levels in healthy preschool children. More information

Artikel, forskningsöversikt

Enskär, K. Björk, M. Knutsson, S. Granlund, M. Darcy, L. Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology. More information
Enskär, K. Knutsson, S. Huus, K. Granlund, M. Darcy, L. Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information

Konferensbidrag

Huus, K. Enskär, K. (2006). Living with diabetes type 1 from an adolescent's perspective. More information

Övrigt

Elgmark Andersson, E. Huus, K. Sjöqvist, M. Granlund, M. (). Participation restriction is not equal to low frequency of participation in children with  mild intellectual Disability. More information
Olsson, L. Bengtsson, S. Granlund, M. Huus, K. Elgmark Andersson, E. Kåreholt, I. (). Integration of pupils with mild intellectual disability in mainstream school settings - goog or bad for social service utilisation? A longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information