Karina Huus

Universitetslektor

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Ämnesföreträdare Handikappvetenskap

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Medicine doktor


Kontakt

Rum
Ga636
Telefon
+46 36-10 1240
Signatur/Kortnamn
HUCA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

 

Karina Huus är barnsjuksköterska, docent i Hälsa och Vårdvetenskap, och ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.  Hon är dessutom ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Handikappvetenskap på Hälsohögskolan.

Karina är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University och hon är en aktiv forskare inom Institutet för handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Karinas forskning handlar om barns hälsa, barns rättigheter samt om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter. Hon samarbetar med forskare från Sverige så väl som forskare från flera andra länder såsom Sydafrika, Australien, Canada, Portugal, Kina och Taiwan. Forskargrupperna i Sverige och Sydafrika har fått medel från STINT för att kunna stärka samarbetet och studera delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning och för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

Karina är också en av forskarna i forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder: Programmet kommer att undersöka faktorer som påverkar delaktighet med fokus på mental hälsa och tjänster som erbjuds barn med funktionshinder som har psykisk ohälsa. Barn kommer att följas longitudinellt i 5 år där forskare samlar information prospektivt. Barn, föräldrar och yrkesverksamma samarbetar med att utveckla och utvärdera metoder för att involvera barn och föräldrar i interventionsprocessen.

Artikel

Lygnegård, F., Almqvist, L., Granlund, M., Huus, K. (2019). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions Developmental Neurorehabilitation, 22(1), 27-38. More information
Arvidsson, P., Dada, S., Granlund, M., Imms, C., Bornman, J., Elliott, C., Huus, K. (2019). Content validity and usefulness of Picture My Participation for measuring participation in children with and without intellectual disability in South Africa and Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy. More information
Møller Christensen, B., Björk, M., Almqvist, L., Huus, K. (2019). Patterns of support to adolescents related to disability, family situation, harassment, and economy Child Care Health and Development, 45(5), 644-653. More information
Lygnegård, F., Augustine, L., Granlund, M., Kåreholt, I., Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study , 3, 1-13. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2017). Habilitation service utilization patterns among children with mild intellectual disability Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 14(3), 233-239. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters European Journal for Person Centered Healthcare, 5(1). More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Huus, K., Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 307-317. More information
Huus, K., Ngoc, L., Dam, K., Ljusegren, G., Enskär, K., Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain: a Vietnamese perspective Annals of Nursing and Practice, 3(7). More information
Huus, K., Åkerman, L., Raustorp, A., Ludvigsson, J. (2016). Physical Activity, Blood Glucose and C-Peptide in Healthy School-Children, a Longitudinal Study PLoS ONE, 11(6). More information
Hasselberg, M., Huus, K., Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 45(6), 825-835. More information
Carlsson, E., Ludvigsson, J., Huus, K., Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 441-450. More information
Huus, K., Dada, S., Bornman, J., Lygnegård, F. (2016). The awareness of primary caregivers in South Africa of the human rights of their children with intellectual disabilities , 42(6), 863-870. More information
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K. (2016). Children's experiences about a structured assessment of health-related quality of life during a patient encounter Child Care Health and Development, 42(3), 424-432. More information
Petersson, C., Huus, K., Enskär, K., Hanberger, L., Samulesson, U., Åkesson, K. (2016). Impact of type 1 diabetes on health-related quality of life among 8–18-year-old children , 39(4), 245-255. More information
Huus, K., Granlund, M., Bornman, J., Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities: comparing self-ratings and proxy ratings Child Care Health and Development, 41(6), 1010-1017. More information
Petersson, C., Huus, K., Samuelsson, U., Hanberger, L., Akesson, K. (2015). Use of the national quality registry to monitor health-related quality of life of children with type 1 diabetes: A pilot study Journal of Child Health Care, 19(1), 30-42. More information
Enskär, K., Huus, K., Björk, M., Granlund, M., Darcy, L., Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 30(4), 550-559. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
Olsson, L., Elgmark, E., Granlund, M., Huus, K. (2015). Social service utilisation patterns among children with mild intellectual disability – differences between children integrated into mainstream classes and children in self-contained classes European Journal of Special Needs Education, 30(2), 220-236. More information
Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K., Enskär, K. (2014). The everyday life of the young child shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children's and parent's perspectives Cancer Nursing, 37(6), 445-456. More information
Lygnegård, F., Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M., Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries Journal of Policy Practice, 12(4), 296-315. More information
Petersson, C., Simeonsson, R., Enskär, K., Huus, K. (2013). Comparing children's self-report instruments for health-related quality of life using the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 1-10. More information
Wennick, A., Huus, K. (2012). What it is like being a sibling of a child newly diagnosed with type 1 diabetes: an interview study European Diabetes Nursing, 9(3), 88-92. More information
Huus, K., Castor, M., Rosander Ek, C., Enskär, K. (2012). Hur syskon påverkas av att ha en bror eller syster med diabetes - ett föräldraperspektiv Vård i Norden, 32(2), 41-45. More information
Enskär, K., Ankarcrona, E., Jörgense, A., Huus, K. (2012). Undocumented refugee children in Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the care Vård i Norden, 32(1), 44-47. More information
Huus, K., Brekke, H., Ludvigsson, J., Ludvigsson, J. (2009). Relationship of food frequencies as reported by parents to overweight and obesity at 5 years Acta Paediatrica, 98(1), 139-143. More information
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2008). Exclusive breastfeeding of Swedish children and its possible influence on the development of obesity: a prospective cohort study BMC Pediatrics, 8. More information
Huus, K., Enskär, K. (2007). Adolescents' experience of living with diabetes Paediatric Nursing, 19(3), 29-31. More information
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2007). Risk factors in childhood obesity: findings from the All Babies In Southeast Sweden (ABIS) cohort Acta Paediatrica, 96(9), 1321-1325. More information
Ludvigsson, J., Huus, K., Eklöv, K., Klintström, R., Lahdenperä, A. (2007). Fasting plasma glucose levels in healthy preschool children: effects of weight and lifestyle. Acta Paediatrica, 96(5), 706-709. More information

Artikel, forskningsöversikt

Enskär, K., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Darcy, L., Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review. More information
Enskär, K., Knutsson, S., Huus, K., Granlund, M., Darcy, L., Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information

Konferensbidrag

Huus, K., Enskär, K. (2006). Living with diabetes type 1 from an adolescent's perspective. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information

Övrigt

Elgmark Andersson, E., Huus, K., Sjöqvist, M., Granlund, M. . Participation restriction is not equal to low frequency of participation in children with  mild intellectual Disability. More information
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. . Integration of pupils with mild intellectual disability in mainstream school settings - goog or bad for social service utilisation? A longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden. More information
Lygnegård, F., Granlund, M., Kapetanovic, S., Augustine, L., Huus, K. . Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information