Karina Huus

Professor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Medicine doktor

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

 

Karina Huus är barnsjuksköterska, professor i omvårdnad med inriktning mot barn och ungdom. Hon är dessutom ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Handikappvetenskap på Hälsohögskolan.

Karinas forskning handlar om barns hälsa, barns rättigheter samt om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter. Hon samarbetar med forskare från Sverige så väl som forskare från flera andra länder såsom Sydafrika, Australien, Canada, Portugal, Kina och Taiwan. Forskargrupperna i Sverige och Sydafrika har fått medel från STINT för att kunna stärka samarbetet och studera delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning och för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

Karina är också en av forskarna i forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder: Programmet kommer att undersöka faktorer som påverkar delaktighet med fokus på mental hälsa och tjänster som erbjuds barn med funktionshinder som har psykisk ohälsa. Barn kommer att följas longitudinellt i 5 år där forskare samlar information prospektivt. Barn, föräldrar och yrkesverksamma samarbetar med att utveckla och utvärdera metoder för att involvera barn och föräldrar i interventionsprocessen.

Artikel

Danielsson, H. Imms, C. Ivarsson, M. Almqvist, L. Lundqvist, L. King, G. , ... Granlund M. (2024). A systematic review of longitudinal trajectories of mental health problems in children with neurodevelopmental disabilities. More information
Pakpour, A., Eriksson, M., Erixon, I., Broström, A., Bengtsson, S., Jakobsson, M., Huus, K. (2024). The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): A psychometric evaluation of adolescents in Sweden during the COVID-19 pandemic Heliyon, 10(6). More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Nylander, E., Huus, K. (2024). Children with autism spectrum disorder in high technology medicine environments: a qualitative systematic review of parental perspectives. More information
Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. (2024). Construct validity of the simplified Chinese version of the instrument ‘Picture My Participation’ Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 31(1). More information
Zheng, H., Bornman, J., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. (2023). Participation of children with long-term health conditions compared to that of healthy peers: a cross-sectional comparative study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(3), 334-343. More information
Odzakovic, E., Huus, K., Ahlberg, B., Bradby, H., Hamed, S., Thaper-Björkert, S., Björk, M. (2023). Discussing racism in healthcare: A qualitative study of reflections by graduate nursing students Nursing Open, 10(6), 3677-3686. More information
Zheng, H., Bornman, J., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. (2023). Agreement between children with long-term health conditions and their primary caregivers on reports of perceived participation Frontiers in Rehabilitation Sciences, 4. More information
Li, L., Møller Christensen, B., Falkmer, M., Zhao, Y., Huus, K. (2023). Content validity of the instrument 'Picture My Participation' for measuring participation of children with and without autism spectrum disorder in mainland China Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(8), 1237-1247. More information
Shi, L., Granlund, M., Wang, L., Huus, K. (2023). Barriers and facilitators to participation in everyday activities for children with intellectual disabilities in China Child Care Health and Development, 49(2), 346-356. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. (2023). Healthcare professionals' experiences of situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment Child Care Health and Development, 49(6), 1087-1095. More information
Björk, M., Wahlqvist, M., Huus, K., Anderzén-Carlsson, A. (2022). The consequences of deafblindness rules the family: Parents’ lived experiences of family life when the other parent has deafblindness The British Journal of Visual Impairment, 40(1), 18-28. More information
Huus, K., Sundqvist, A., Anderzén-Carlsson, A., Wahlqvist, M., Björk, M. (2022). Living an ordinary life - yet not: the everyday life of children and adolescents living with a parent with deafblindness International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 17(1). More information
Balton, S., Arvidsson, P., Granlund, M., Huus, K., Dada, S. (2022). Test-retest reliability of Picture My Participation in children with intellectual disability in South Africa Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 29(4), 315-324. More information
Lygnegård, F., Granlund, M., Kapetanovic, S., Augustine, L., Huus, K. (2021). Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments Heliyon, 7(4). More information
Arvidsson, P. Dada, S. Granlund, M. Imms, C. Shi, L. Kang, L. , ... Huus K. (2021). Structural validity and internal consistency of Picture My Participation: A measure for children with disability African Journal of Disability, 10. More information
Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Hwang, A., Kang, L., Huus, K. (2021). Transcultural adaptation, content validity and reliability of the instrument 'Picture My Participation' for children and youth with and without intellectual disabilities in mainland China Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 28(2), 147-157. More information
Huus, K., Schlebusch, L., Ramaahlo, M., Samuels, A., Gimbler Berglund, I., Dada, S. (2021). Barriers and facilitators to participation for children and adolescents with disabilities in low- and middle-income countries – A scoping review African Journal of Disability, 10, 1-10. More information
Huus, K., Morwane, R., Ramaahlo, M., Balton, S., Pettersson, E., Gimbler Berglund, I., Dada, S. (2021). Voices of children with intellectual disabilities on participation in daily activities African Journal of Disability, 10, 1-9. More information
Enskär, K., Darcy, L., Björk, M., Knutsson, S., Huus, K. (2020). Experiences of young children with cancer and their parents with nurses' caring practices during the cancer trajectory Journal of Pediatric Oncology Nursing, 37(1), 21-34. More information
Dada, S., Andersson, A., May, A., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2020). Agreement between participation ratings of children with intellectual disabilities and their primary caregivers Research in Developmental Disabilities, 104. More information
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. (2020). Social service utilisation in relation to class setting - a longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden European Journal of Special Needs Education, 35(4), 544-558. More information
Arvidsson, P., Dada, S., Granlund, M., Imms, C., Bornman, J., Elliott, C., Huus, K. (2020). Content validity and usefulness of Picture My Participation for measuring participation in children with and without intellectual disability in South Africa and Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(5), 336-348. More information
Samuels, A., Dada, S., Van Niekerk, K., Arvidsson, P., Huus, K. (2020). Children in south africa with and without intellectual disabilities’ rating of their frequency of participation in everyday activities International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 1-12. More information
Schlebusch, L., Huus, K., Samuels, A., Granlund, M., Dada, S. (2020). Participation of young people with disabilities and/or chronic conditions in low- and middle-income countries: a scoping review. More information
Lin, C., Imani, V., Broström, A., Huus, K., Björk, M., Hodges, E., Pakpour, A. (2020). Psychological distress and quality of life in Iranian adolescents with overweight/obesity: mediating roles of weight bias internalization and insomnia Eating and Weight Disorders, 25, 1583-1592. More information
Wahlqvist, M., Björk, M., Anderzén-Carlsson, A., Huus, K. (2020). Health-Related Quality of Life, Family Climate and Sense of Coherence of Families in Which a Parent Has Deafblindness Frontiers in Education, 5. More information
Lygnegård, F., Almqvist, L., Granlund, M., Huus, K. (2019). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions Developmental Neurorehabilitation, 22(1), 27-38. More information
Møller Christensen, B., Björk, M., Almqvist, L., Huus, K. (2019). Patterns of support to adolescents related to disability, family situation, harassment, and economy Child Care Health and Development, 45(5), 644-653. More information
Lygnegård, F., Augustine, L., Granlund, M., Kåreholt, I., Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study Frontiers in Education, 3, 1-13. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Huus, K. (2017). Habilitation service utilization patterns among children with mild intellectual disability Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 14(3), 233-239. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters European Journal for Person Centered Healthcare, 5(1). More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Huus, K., Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 307-317. More information
Hasselberg, M., Huus, K., Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 45(6), 825-835. More information
Carlsson, E., Ludvigsson, J., Huus, K., Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 441-450. More information
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K. (2016). Children's experiences about a structured assessment of health-related quality of life during a patient encounter Child Care Health and Development, 42(3), 424-432. More information
Huus, K., Dada, S., Bornman, J., Lygnegård, F. (2016). The awareness of primary caregivers in South Africa of the human rights of their children with intellectual disabilities Child: Care, Health and Development, 42(6), 863-870. More information
Huus, K., Åkerman, L., Raustorp, A., Ludvigsson, J. (2016). Physical Activity, Blood Glucose and C-Peptide in Healthy School-Children, a Longitudinal Study PLOS ONE, 11(6). More information
Huus, K., Ngoc, L., Dam, K., Ljusegren, G., Enskär, K., Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain: a Vietnamese perspective Annals of Nursing and Practice, 3(7). More information
Petersson, C., Huus, K., Enskär, K., Hanberger, L., Samulesson, U., Åkesson, K. (2016). Impact of type 1 diabetes on health-related quality of life among 8–18-year-old children Comprehensive Child and Adolescent Nursing, 39(4), 245-255. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
Olsson, L., Elgmark, E., Granlund, M., Huus, K. (2015). Social service utilisation patterns among children with mild intellectual disability – differences between children integrated into mainstream classes and children in self-contained classes European Journal of Special Needs Education, 30(2), 220-236. More information
Enskär, K., Huus, K., Björk, M., Granlund, M., Darcy, L., Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information
Huus, K., Granlund, M., Bornman, J., Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities: comparing self-ratings and proxy ratings Child Care Health and Development, 41(6), 1010-1017. More information
Enskär, K., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Darcy, L., Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review. More information
Petersson, C., Huus, K., Samuelsson, U., Hanberger, L., Akesson, K. (2015). Use of the national quality registry to monitor health-related quality of life of children with type 1 diabetes: A pilot study Journal of Child Health Care, 19(1), 30-42. More information
Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K., Enskär, K. (2014). The everyday life of the young child shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children's and parent's perspectives Cancer Nursing, 37(6), 445-456. More information
Enskär, K., Knutsson, S., Huus, K., Granlund, M., Darcy, L., Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information
Petersson, C., Simeonsson, R., Enskär, K., Huus, K. (2013). Comparing children's self-report instruments for health-related quality of life using the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 1-10. More information
Lygnegård, F., Donohue, D., Bornman, J., Granlund, M., Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries Journal of Policy Practice, 12(4), 296-315. More information
Wennick, A., Huus, K. (2012). What it is like being a sibling of a child newly diagnosed with type 1 diabetes: an interview study European Diabetes Nursing, 9(3), 88-92. More information
Huus, K., Castor, M., Rosander Ek, C., Enskär, K. (2012). Hur syskon påverkas av att ha en bror eller syster med diabetes - ett föräldraperspektiv Vård i Norden, 32(2), 41-45. More information
Enskär, K., Ankarcrona, E., Jörgense, A., Huus, K. (2012). Undocumented refugee children in Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the care Vård i Norden, 32(1), 44-47. More information
Huus, K., Brekke, H., Ludvigsson, J., Ludvigsson, J. (2009). Relationship of food frequencies as reported by parents to overweight and obesity at 5 years Acta Paediatrica, 98(1), 139-143. More information
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2008). Exclusive breastfeeding of Swedish children and its possible influence on the development of obesity: a prospective cohort study BMC Pediatrics, 8. More information
Huus, K., Enskär, K. (2007). Adolescents' experience of living with diabetes Paediatric Nursing, 19(3), 29-31. More information
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2007). Risk factors in childhood obesity: findings from the All Babies In Southeast Sweden (ABIS) cohort Acta Paediatrica, 96(9), 1321-1325. More information
Ludvigsson, J., Huus, K., Eklöv, K., Klintström, R., Lahdenperä, A. (2007). Fasting plasma glucose levels in healthy preschool children: effects of weight and lifestyle. Acta Paediatrica, 96(5), 706-709. More information

Antologibidrag

Dada, S., Bastable, K., Samuels, A., Granlund, M., Schlebusch, L., Huus, K. (2023). PARTICIPATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND THEIR PEERS IN LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES: Comparison of Children with and without Disabilities. In: The Routledge Handbook of Inclusive Education for Teacher Educators: Issues, Considerations, and Strategies (pp. 157 -190). More information

Konferensbidrag

Anderzén Carlsson, A., Wahlqvist, M., Huus, K., Björk, M. (2019). The lived experience of family life when one parent has deafblindness - from the perspective of the partner. Nordic Network on Disability Research (NNDR), 15th interdisciplinary conference in disability research, "Inclusion and Exclusion in the Welfare Society", May 8-10, 2019, Copenhagen, Denmark. More information
Anderzén Carlsson, A., Wahlqvist, M., Huus, K., Björk, M. (2019). The experience of family life when one parent has deafblindness - From the perspective of the partner. 17th Deafblind International World Conference, "Sharing the Knowledge to ACT: Accessibility. Communication. Technology", August 12-16, 2019, Gold Coast Australia. More information
Anderzén Carlsson, A., Wahlqvist, M., Björk, M., Huus, K. (2019). Health and family climate in families where one parent has deafblindness. 17th Deafblind International World Conference, "Sharing the Knowledge to ACT: Accessibility. Communication. Technology", August 12-16, 2019, Gold Coast Australia. More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019. More information
Huus, K., Enskär, K. (2006). Living with diabetes type 1 from an adolescent's perspective. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information

Övrigt

Elgmark Andersson, E., Huus, K., Sjöqvist, M., Granlund, M. . Participation restriction is not equal to low frequency of participation in children with  mild intellectual Disability. More information
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. . Integration of pupils with mild intellectual disability in mainstream school settings - goog or bad for social service utilisation? A longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden. More information
Shi, L., Granlund, M., Zhao, Y., Huus, K. . Participation in everyday activities – a comparison of children with and without intellectual disability in rural and urban areas of mainland China. More information
Pettersson, E., Gimbler Berglund, I., Lundén, M., Huus, K., Møller Christensen, B. . The parent's perspective on the way through a procedure in high-technology environments for a child with autism spectrum disorder. More information
Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. . Healthcare professionals’ actions in situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment. More information