Högskolebiblioteket i Jönköping utsågs 2005 till Årets bibliotek av fackförbundet DIK.

Juryns motivering: "Högskolebiblioteket i Jönköping är besjälat av en stark entreprenörsanda. Biblioteket arbetar kreativt och genomtänkt med såväl de vardagliga uppgifterna som olika utvecklande projekt. Det mest uppmärksammade projektet är den elektroniska referenstjänsten Jourhavande bibliotekarie. Biblioteket har täta kontakter med det lokala näringslivet och är väl integrerat med högskolans övriga verksamheter."

Juryn: Karin Linder, DIKs vice förbundsordförande, Beata Arnborg, författare och redaktör, Lisbeth Forslund, bibliotekschef i Gävle, Lennart Kollmats, ordförande, riksdagens kulturutskott, Johannes Rudberg, ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet och Gunnar Sahlin Riksbibliotekarie och chef för Kungl Biblioteket

Årets bibliotek är en utmärkelse som DIK delat ut årligen sedan 1986. Prisutdelningen sker varje år under bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Priset är ett stipendium om 20 000 kronor och ett konstverk.
Juryn bedömer verksamheten utifrån varje biblioteks förutsättningar och tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland kunder/användare i samhället.