Platsers förmåga till anpassning och förnyelse är ofta av central betydelse för att bibehålla konkurrenskraft i en alltmer globaliserad ekonomi som kännetecknas av snabba svängningar.

Det tredje delprojektet ägnar sig åt frågan om hur det lokala näringslivets sammansättning och mångfald påverkar utvecklingen av långsiktigt innovativa miljöer och platsers förmåga till långsiktig tillväxt. Dessa analyser omfattar också ett tillgänglighetsperspektiv, eftersom brist på mångfald i den lokala miljön ibland kan kompenseras av stor diversitet i den närliggande omgivningen.

För ytterligare information kontakta Mikaela Backman eller Sofia Wixe.