Finansiärer

Projektet finansieras genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län, CESIS samt JIBS.

Content updated 2019-11-19