Below you find links to published scientific articles (in English), as well as popular science reports, blog posts, and other media (in Swedish).

Articles in peer-reviewed journals

Klaesson, J. and Wixe, S. (2023), Place and immigrant labour market integration: A sequence analysis approach External link, opens in new window., European Urban and Regional Studies.

Popular science reports

Platsens betydelse för framgångsrika karriärvägar bland invandrare Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

Blog posts

Mot (eller för?) en förbättrad arbetsmarknadsintegration External link, opens in new window. [2023-05-29]

Platsens betydelse för val av karriärväg External link, opens in new window. [2023-05-22]

Finns det ett samband mellan segregation och arbetsmarknadsintegration? External link, opens in new window. [2023-05-12]

Betydelsen av personliga faktorer för arbetsmarknadsintegration External link, opens in new window. [2023-05-05]

Invandrares karriärvägar i Sverige External link, opens in new window. [2023-04-28]

Vem bor var? External link, opens in new window. [2020-07-06]

Integration är en process External link, opens in new window. [2020-02-06]

Other media

SVT Jönköping - Forskare från Jönköping University om platsens betydelse för integration Opens in new window. [2023-06-02]

Jönköping University - Platsens betydelse för integration External link, opens in new window. [2023-05-29]

Forte Magasin - Språk och utbildning - viktigast för en lyckad integration External link, opens in new window. [2022-12-14]

Jönköpings-Posten - Forskare hoppfulla om nya projektet: ”Vi vill bidra till bättre integration” External link, opens in new window. [2022-05-04]

Jönköping University - Engagemang, kontakter och språkkunskaper ger snabbare integration på arbetsmarknaden External link, opens in new window. [2022-03-04]