Syftet med det fjärde delprojektet är att studera hur företag och andra lokala aktörer samverkar för att utnyttja lokala och regionala resurser för innovation och kunskapsuppbyggnad.

Genom en enkätundersökning kartläggs hur företag och andra aktörer samverkar i lokala nätverk i olika delar av innovationsprocessen. I detta sammanhang är betydelsen av vissa lokala eller regionala nyckelaktörer av särskilt intresse, samt hur tillgänglighetsvillkor påverkar förutsättningarna för att lokala nätverk ska uppstå och frodas.

För ytterligare information kontakta Mikaela Backman, Sara Johansson eller Lina Bjerke.

Sammanställning av enkät-resultat, delprojekt 4

Här redovisas en sammanställning av de enkätsvar som vi har fått in från företag i Jönköpings län

Powerpoint, sammanställning enkätsvar (powerpoint, 11.2 kB)