Projektet kommer att omfatta studier som både fokuserar nationella samlade förhållanden och enskilda platser/kommuner i Jönköpings län.

På den lokala nivån kommer vi att fokusera på innovationsaktiviteter, samverkan och tillgänglighet och hur detta påverkar lokal näringslivsförnyelse och tillväxt. Genom en referensgrupp bestående av representanter för berörda kommuner, Region-förbundet, Almi, Svenskt Näringsliv m.fl. kommer projektets resultat att kunna spridas och ge information/kunskap till relevanta aktörer.