Här finner ni våra rapporter från våra fyra delprojekt.

Klaesson, J., Norman, T. (2014) Tillgänglighet och innovationer på fin geografisk nivå – delprojekt 1 (pdf, 2.8 MB)

Bjerke, L., Johansson, S. (2014) Nätverk och dess betydelse för lokala innovationsmiljöer – delprojekt 4 (pdf, 1.8 MB)

Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014) Mångfald och utveckling av långsiktigt uthålliga innovationsmiljöer – slutvers (pdf, 2.3 MB)

Backman, M., Bjerke, L., Johansson, S., Wallin, T., Wixe, S. (2014) Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning (pdf, 3.3 MB)