TIPTs styrgrupp består av följande personer:

Leif Melin, ordf, Internationella Handelshögskolan
Jan Ehnler, Länsstyrelsen Jönköpings län
Björn Falkenhall, Tillväxtanalys
Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan
Anders Pansell, Regionförbundet i Jönköpings län