Detta delprojekt omfattar analyser av hur arbetsmarknadens strukturer påverkar lokala innovationsprocesser.

Särskilt fokus riktas på frågan om hur tillgänglighetsvillkor på lokala arbetsmarknader påverkar platsers förmåga till innovation och förnyelse. Här involveras också tillgänglighetsvillkor som inte är direkt kopplade till den fysiska infrastrukturen utan även sådan som är betingade av sociala eller kulturella strukturer. Denna aspekt behandlas utifrån frågan om hur integration/segregation påverkar innovationsförmågan i företag i olika kommuner.

För ytterligare information kontakta Mikaela Backman eller Sofia Wixe.