Det första delprojektet ägnas till att utveckla DYNLOK för att analysera sambanden mellan den fysiska infrastrukturen och det lokala näringslivets förmåga till innovation och förnyelse.

Syftet med detta analysverktyg är att möjliggöra analyser av tillgänglighetens betydelse för platsers utvecklingspotential på en finare geografisk nivå än vad som tidigare varit möjligt. Ett sådant analysverktyg är av stor betydelse för förmågan att göra rimliga och effektiva uppskattningar av betydelsen av investeringar i infrastruktur för platsers förmåga till innovation, konkurrenskraft och tillväxt.

För ytterligare information, kontakta Johan Klaesson eller Therese Norman.