Forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) har tidigare utvecklat en ekonomisk modell som kallas DYNLOK (DYNamisk LOKaliseringsmodell).

Denna modell kan uppskatta tillväxteffekter som grundar sig på infrastrukturförändringar, t.ex. nya järnvägar, utbyggt vägnät, tätare kollektivtrafik etc. DYNLOK kommer att utvecklas vidare i detta projekt och anpassas för applicering på tillgänglighetsdata på den finaste geografiska nivån, SAMS (Small Areas for Market Statistics). SAMS-indelningen baseras på valdistrikt alternativt kommuneras delområden.

En annan viktig del av projektet är en enkätundersökning som syftar till att kartlägga hur företag och andra aktörer samverkar för att utveckla nya idéer. Enkäten riktas till företagare i några utvalda delar av Jönköpings län. Undersökningen kommer att ge en bild av de lokala nätverkens betydelse för att skapa förutsättningarna för framgångsrika innovationsprocesser. Informationen från enkätundersökningen kommer att analyseras i förhållande till liknande nationella och internationella studier, t.ex. CIS (Community Innovation Survey).