FLIARA är ett treårigt forskningsprojekt (2023-2025) inom Horizon Europe. FLIARA syftar till att skapa ett europeiskt nätverk som ska stödja kvinnors innovationer och företagande inom lantbruk och landsbygd. Femton partners från tio länder deltar, däribland Helene Ahl vid Jönköping University och Annie Roos vid Linnéuniversitetet.

Läs merpå FLIARAs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.