Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors.

Forskare i projektet:

Helene Ahl
, professor i företagsekonomi (projektledare)
Karin Berglund, professor i företagsekonomi
Katarina Pettersson, docent i kulturgeografi
Malin Tillmar, professor i företagsekonomi
Birgitta Sköld, doktor i företagsekonomi

Forskargruppen Embla har med stöd av familjen Kamprads stiftelse studerat kvinnors företagande på landsbygden. Vi har med hjälp av registerdata kartlagt omfattning, bransch, storlek, demografiska data och disponibel inkomst för alla kvinnor som driver företag på landsbygden. Vi har analyserat landsbygdspolicy ur ett genusperspektiv. Också har vi gjort en djupstudie där vi intervjuat 32 företagare i Småland. Som kronan på verket har vi dessutom producerat en film, se nedan, där några kvinnor med egna ord berättar om hur det är att vara företagare på landsbygden.

Projektet pågick 2017-2020 med Kampradstiftelsen som finansiär.

En sammanfattning av forskningsresultaten finns här.

 

Artiklar

Tillmar, M., Ahl, H., Sköld, B., Berglund, K: & Pettersson, K. (2022). Women’s rural businesses: For economic viability or gender equality? -A database study in a welfare state. International Journal of Gender and Entrepreneurship. 14(3) pp. 323-351. doi:10.1108/IJGE-06-2021-0091

Pettersson, K., Berglund, K., Ahl, H., & Tillmar, M. Paying lip service to gender inequality – EU rural development policy in Sweden. Gender, place, and culture.

Heldt-Cassel, Susanna & Pettersson, Katarina. (2015). Performing Gender and Rurality in Swedish Farm Tourism, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 15, Nos. 1–2, p. 138–151.

Pettersson, Katarina & Heldt-Cassel, Susanna. (2014). Reconstructing the
rural? Doing farm tourism entrepreneurship and gender. Gender in Management: An International Journal, 9(8).

Pettersson, Katarina & Heldt-Cassel, Susanna. (2014). Women tourism entrepreneurs: doing gender on farms in Sweden. Gender in Management: An International Journal, 29(8), 487-504.

Berglund, Karin; Gaddefors, Johan & Lindgren, Monica. (2015). Provoking identities: entrepreneurship and emerging identity positions in rural development, Entrepreneurship & Regional Development.

 

Bokkapitel

Forsberg, Gunnel; Pettersson, Katarina & Lindgren, Gerd. (2012). Economic Geography in Regional Planning: Homosocial stories or Allowing spaces? In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation – Policies, Practices and Procedures (pp. 135-154). Stockholm: Vinnova.

Avhandlingar, böcker och rapporter

Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, H., Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland. Linköping: Linköping University Electronic Press.

Pettersson, Katarina. (2012). A Policy Model for Supporting Women’s Entrepreneurship – with a Focus on Sparsely Populated areas. In K.
Pettersson (Ed.), Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas (pp. 54-57). Stockholm.

Pettersson, Katarina. (2012). Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas. Stockholm.

Film

Ahl, H., Berglund, H., Pettersson, K. & Tillmar, M (2020). Women Entrepreneurs for a Viable Countryside. (https://ju.se/center/encell/en/about-encell/projects/embla.html). Jönköping: Jönköping University