ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

EMBLA

Forskargruppen EMBLA är ett virtuellt excellenscenter inom genus och entreprenörskap.

EMBLA bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten – Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson och Malin Tillmar – påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande. Projektet "Genusperspektiv på entreprenörskap och tillväxt" handlade om hur kvinnors organisering — eller feministisk aktivism — kan teoretiseras i en värld satt i stark strukturell förändring — från kollektivistisk och korporativistisk till individualistisk och entreprenöriell.

Gruppen döptes till EMBLA efter den första kvinnan i den nordiska mytologin. I kontrast till andra skapelseberättelser så skapades Embla och Ask som varandras likar, och på ett jämställt, likvärdigt och av varandra oberoende sätt.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och pågick 2011–2016 under ledning av Helene Ahl. Idag har EMBLA blivit en etablerad forskargrupp som knutit till sig fler forskare och som beviljats medel till flera nya forskningsprojekt.

EMBLA består av:

Helene Ahl

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Läs mer

Karin Berglund

Karin Berglund, är fil.dr. i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Hon är verksam som professor i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, där hon även är centrumansvarig för "Stockholm School of Entrepreneurship".

Läs mer

Katarina Pettersson

Katarina Pettersson är fil.dr. och docent i kulturgeografi. Hon är verksam som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Läs mer

Malin Tillmar

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linneúniversitetet och leder även forskningsprojekt som sker i samarbete mellan Linnéuniversitetet och forskningscentret HELIX (www.liu.se/Helix) vid Linköpings universitet där Tillmar också är verksam på deltid.

Läs mer

Pågående forskningsprojekt

 • Kvinnors entreprenörskap - för en levande landsbygd?


  Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors.
  Läs mer
 • "Grön omsorg" på lantgårdar i Sverige - genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat


  Ett intressant och växande fenomen i skärningspunkten mellan en förändrad välfärdsstat och kvinnors entreprenörskap på lantgårdar är "grön omsorg" – ett fenomen som kommer att studeras i detta projekt.
  Läs mer
 • Mammaprenörer i skärningspunkten mellan genus, företagande och den svenska välfärdsstaten


  En "mammaprenör" är en kvinna som startar företag efter att hon fått barn, ofta i branscher knutna till föräldraskapet, och med motivet att kunna förena barnomsorg med inkomstbringande arbete.
  Läs mer

Sidan uppdaterad 2019-02-26

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-09-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka