Forskargruppen EMBLA är ett virtuellt excellenscentrum för forskning om genus och entreprenörskap.

Professor Helene Ahl, Jönköping University

Professor Karin Berglund, Stockholms universitet

Professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet

Docent Katarina Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet

EMBLA bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande.

Projektet "Genusperspektiv på entreprenörskap och tillväxt" handlade om hur kvinnors organisering — eller feministisk aktivism — kan teoretiseras i en värld satt i stark strukturell förändring — från kollektivistisk och korporativistisk till individualistisk och entreprenöriell.

Gruppen döptes till EMBLA efter den första kvinnan i den nordiska mytologin ­ - Embla och Ask skapades som varandras likar, och på ett jämställt, likvärdigt och av varandra oberoende sätt.

Det första projektet finansierades av Vetenskapsrådet och pågick 2011–2016. Idag har EMBLA blivit en etablerad forskargrupp som knutit till sig fler forskare och som beviljats medel till flera nya forskningsprojekt.

Projekt och publikationer

I högermenyn presenteras alla våra projekt och publikationer.

Forskningsfilm

Ett bra exempel från vår forskning är också filmen Kvinnors företagande för en levande landsbygd, som speglas nedan.