Socialt entreprenörskap kombinerar entreprenörskapets logik med samhällsnyttiga mål. Företagen verkar på marknaden, men återinvesterar eventuella vinster i verksamheten för att nå sina mål. Vanligt förekommande är så kallade arbetsintegrerade företag som anställer människor som befinner sig i arbetsmarknadens utkanter. Dessa är ofta invandrare, kvinnor eller bådadelar. Här har vi därför samlat arbeten om socialt entreprenörskap och om invandrarkvinnors företagande.

Artiklar

Berglund, Karin & Schwartz, Birgitta. (2013). Holding on to the Anomaly of
Social Entrepreneurship Dilemmas in Starting up and Running a Fair-Trade
Enterprise. Journal of Social Entrepreneurship, 4(3), 237-255.

Hedberg, Charlotta & Pettersson, Katarina. (2012). Disadvantage, Ethnic Niching or Pursuit of a Vision? Motives of Immigrant Women Care Entrepreneurs in the Ageing Swedish Society. Journal of International Migration and Integration, 13(4), 423-440.

Pettersson, Katarina & Hedberg, Charlotta. (2013). Moving out of ‘their places’? – Immigrant women care entrepreneurs in Sweden. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 19(3), 345-360.

Bokkapitel

Berglund, Karin and Skoglund, Annika (2015) Social Entrepreneurship: To defend society from itself, Forthcoming in Fayolle, Alain and Riot, Philippe (Eds.) Institutionalization of Entrepreneurship: Hopes and Pitfalls for Entrepreneurship Research?, Routledge. p. 57-77.

Berglund, Karin & Johannisson, Bengt. (2012). Introduction: In the beginning was societal entrepreneurship. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 1-30). Cheltenham: Edward Elgar.

Berglund, Karin; Johannisson, Bengt & Schwartz, Birgitta. (2012). Conclusions. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 259-277). Cheltenham: Edward Elgar.

Avhandlingar, böcker och rapporter

Berglund, Karin; Johannisson, Bengt & Schwartz, Birgitta. (Eds.). (2012). Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham: Edward Elgar.

Korpi, Martin; Hedberg, Charlotta & Pettersson, Katarina. (2013). Immigrant Women and Entrepreneurship: A Study of the Health Care Sector in Sweden, 2002-2006 SULCIS Stockholm.