Under den här rubriken har vi samlat arbeten som problematiserar entreprenörskaps-begreppet i olika sammanhang. Den första artikeln (Ahl 2006) visar hur entreprenörskap begreppsliggörs i forskning och hur detta resulterar i att kvinnors företagande ses som något underordnat mäns företagande. Vi har gjort liknande studier i andra kontexter, exempelvis i media av olika slag. Här finns också flera studier där vi intervjuat kvinnliga företagare om deras praktik. Vi frågar hur de ”gör” kvinnlighet och entreprenörskap, vad som påverkar detta och hur det i sin tur påverkar genusordningen.

 

Artiklar

Ahl, H (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship Theory and Practice. 30(5) 595-621

Berglund, K., Ahl, H., Tillmar, M., Pettersson, K. (2023). Genusperspektiv på entreprenörskap: från kvinnors företagande till feministisk aktivism. Organisation & Samhälle, 1(2023), 12-15.

Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., & Tillmar, M. (2023). Conceptualizing feminist resistance in the postfeminist terrain. Gender in Management. 38 (2) 183-199. DOI 10.1108/GM-06-2022-0217

Berglund, Karin & Tillmar, Malin. (2015). To play or not to play: That is the question:Entrepreneuring as gendered play. Scandinavian Journal of Management, 31(2), 206-218.

Hashim, S., Naldi, L., & Markowska, M. (2021). “The royal award goes to…”: Legitimacy processes for female-led family ventures. Journal of Family Business Strategy, 12(3), 100358.

Nählinder, Johanna; Tillmar, Malin & Wigren, Caroline. (2015). Towards a gender-aware understanding of innovation: Empirical evidence for broadening the concept. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 7(1), 66-68.

Pettersson, Katarina & Lindberg, Malin. (2013). Paradoxical spaces of feminist resistance - Mapping the margin to the masculinist innovation discourse. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(3), 323-341.

Rugina, S & Ahl, H. Patriarchy repackaged: How a neoliberal economy and conservative gender norms shape entrepreneurial identities in Eastern Europe. Entrepreneurship & Regional development. https://doi.org/10.1080/08985626.2023.2288637

 

Bokkapitel

Ahl, Helene. (2012). Gender, organizations and entrepreneurship. In D. Hjort (Ed.), Handbook on Organisational Entrepreneurship (pp. 134-150). Cheltenham: Edward Elgar.

Ahl, Helene, & Sundin Elisabeth. (2012). Kvinnors företagande och genusordningen. I E. Blomberg & K. Niskanen (Eds.), Arbete och jämställdhet – förändringar under femtio år (pp. 169-187). Stockholm: SNS Förlag.

Berglund, Karin. (2013). Kärt barn har många namn: Om entreprenörskaps
alla (o)möjliga former. I M. Holmqvist, & H. Hasselbladh, (Red.), Företagsekonomin och samhället (pp. 167-196). Lund: Studentlitteratur.

Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K. (2017). Tales of heroine entrepreneurs. In: Colette Henry, Teresa Nelson, Kate Lewis (Ed.), Routledge companions to Global Female Entrepreneurship. New York: Routledge, 2017, p. 320-339.

Berglund, Karin & Johansson, Anders W. (2012). Dark and bright effects of a polarized entrepreneurship discourse… and the prospects of transformation. In K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (Eds.), Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting (pp. 163-188). Cheltenham: Edward Elgar.

Nählinder, Johanna; Tillmar, Malin & Wigren-Kristoferson, Caroline. (2012). Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries. In S. Andersson, K. Berglund, E. Gunnarsson & E. Sundin (Eds.), Promoting Innovation: Policies, Practices and Procedures (pp. 351-372). Stockholm: Vinnova.

Sundin, E., Berglund, K., och Andersson, S. (2016) Att stimulera och stödja innovationsprocesser – Politikens och praktikens blinda fläckar, I McKelvey, M. och Zaring, O. (Red.) Sveriges entreprenöriella ekosystem: Företag, akademi, praktik, Esbri: Stockholm, 254 – 267

Avhandlingar, böcker och rapporter

Appelkvist, Jenny. (2013). Det självklara företagandet?: Kvinnors
företagande i veterinärprofessionen. FiF-avhandling - Filosofiska
fakulteten - Linköpings universitet, ISSN 1401-4637; 107.

Berglund, Karin (2007/2012), Jakten på Entreprenörer – om öppningar och låsningar i Entreprenörskapsdiskursen, Stockholm: Santérus Academic Press.

Fayolle, A., Landström, H., Gartner, W. B., & Berglund, K. (Eds.). (2018). Institutionalization of Entrepreneurship Research. London & New York. Routledge. ISBN: 9781138576193