Kulturell mångfald är en verklighet som vi i Sverige lever i och frågan om representation och integration av minoriteter på arbetsmarknaden upptar inte bara tidningarnas rubriker utan står också högt på den politiska agendan. Ämnet utforskas också intensivt i arbetsrelaterad forskning. 

Frågor om teamsamarbete och teamprestation är särskilt kritiska inom områden där liv och hälsa står på spel, till exempel inom sjukvården. Särskilt inom hälso- och sjukvården är frågan inte OM ett sjukhus eller andra vårdorganisationer vill ha kulturell mångfald på arbetsplatsen, men istället HUR man ska hantera den mångfald där vårdtjänster i allt högre grad utförs i team bestående av kulturellt olika individer.

Utvecklingen av teambaserat arbete i hälso- och sjukvårdssektorn uppfattas som en nyckel till att förbättra kvalitén i hälso- och sjukvården och som ett viktigt verktyg för att konstruera en mer patientcentrerad, samordnad och effektiv hälsovård. Hinder för att skapa effektiva team arbetsprocesser äventyrar dock ofta patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och står för upp till en tredjedel av alla incidenter.

Projektet syftar åt att undersöka varför och hur kulturell mångfald samt andra intersektionella faktorer i multiprofessionella vårdteams påverkar patientsäkerhet samt vilka kontextspecifika förutsättningar behövs för att nå teamens potential.

1. Hur samarbetar individer i team med olika kulturella bakgrund i vårdkontext

2. Vilka processer uppstår i multiprofessionella teams samarbete?

3. Vad har multiprofessionella teams sammansättning för påverkan på patientsäkert?

4. Hur upplever vårdpersonal att arbeta i kulturellt mångfaldiga och multiprofessionella vårdteams?

5. Hur kan ledarskap och training påverka prestation i multiprofessionella vårdteams?

Projektet genomförs i samarbete mellan JA, JIBS, Metodikum och Qulturum under projektansvar av Timur Uman och finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Futurum.

Projektet började i februari 2021 och sträcker sig över 4 år. Data samlas in genom observationer av simulatorsituationer och individuella intervjuer.

Forskare:

Norbert Steigenberger, bidträd. professor, JIBS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manuela Schmidt, post doc, JA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magnus Berndtzon, avdelningschef Metodikum, Ryhov länssjukhus, Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timur Uman, biträd. professor, JIBS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.