Seminarier

Välkommen till höstens seminarier

Jönköping Academys seminarieserie är öppen för alla som är nyfikna och vill lära mer (om inte spec. målgrupp står angivet). Ofta ses vi online, men ibland på Hälsohögskolan, se info för resp. seminarium nedan.

22 augusti kl. 15.00-16.30
Brenda Zierler, University of Washington facilities a workshop on Quality Improvement and Interprofessional learning

Brenda works to improve the quality and safety of care for patients with cardiovascular disease. Also developing clinical guidelines, implementing and evaluating team training strategies, and conducting evaluation research of the interventions.

More info on Brenda > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The seminar is in English and will be held in room Ga529 and is hosted by JA and SIHW.

 

17 september kl. 15.00-16.30
Forskningsmöte för disputerade forskare

Syfte med mötet är kartlägga pågående ansökningar. Har du en ansökan på gång, presentera gärna arbetet under mötet (kortfattat). Detta möte är digitalt och på svenska och följs upp under seminariet den 19 nov.
Vi ses här: https://ju-se.zoom.us/j/63657022123

 

22 oktober kl. 15.00-16.30
Tillfälle för JA:s doktorander att presentera pågående arbete

Är du intresserad av att presentera, kontakta JA:s föreståndare Christina Petersson.
Alla är välkomna att ta del av detta seminarium. Ev. dok som man kan ta del av i förväg publiceras på denna sida närmare inpå seminariet.

Detta seminarium är digitalt och hålls på svenska alt. engelska beroende på doktorandernas önskemål.

Vi ses här: https://ju-se.zoom.us/j/63657022123

 

19 november kl. 15.00-16.30
Forskningsmöte för disputerade forskare

Syfte med mötet är följa upp pågående ansökningar samt ha en dialog kring nya forskningsidéer.

Detta seminarium är digitalt och hålls på svenska.

Vi ses här: https://ju-se.zoom.us/j/63657022123

 

25 november kl. 10.00–12.00
The seminar with Stephen Billett, Griffith University, Australia is about Integrating innovations and learning at work.

This presentation draws on two investigations undertaken in small to medium size enterprises in Singapore and how the processes of innovation were initiated, supported, enacted and evaluated, and the reciprocal learning that arose.

More info on Stephen > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

This seminar will be held in English and is conducted in hybrid form, with the possibility to participate at the School of Health and Welfare, room Ga934, alternatively through the link https://ju-se.zoom.us/j/63657022123

 

26 november kl. 9.00-14.30
Forskning om Nära vård

En idégenererande mötesplats om nuläge och behov av forskning i den Nära vården.

Dagen vänder sig till chefer och medarbetare i Region Jönköpings län, länets kommuner, och forskare på Jönköping University samt övriga intresserade. Dagen kommer innehålla exempel på pågående forskning och diskussioner.

Träffen arrangeras på Rosenlunds vårdcentrum av JU, JA, RJL och Kommunal utveckling och hålls på svenska.

Se mer info och anmälan > Pdf, 284.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

10 december kl. 15.00-16.30
Hur kan vi förstå och använda begreppen ”adverse event”, vårdskada och skada på ett klokt sätt ur ett patient- och vårdgivarperspektiv?

Charlotte Engvall, utvecklingschef Region Jönköpings län tillika doktorand delar erfarenheter från praktik och forskningsprojekt inom barnonkologisk kontext som ligger till grund för seminariets diskussion och erfarenhetsutbyte.

Detta seminarium är på svenska och sker digitalt.
Vi ses här: https://ju-se.zoom.us/j/63657022123


Denna sida uppdateras löpande.


2024-01-10