Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW)

Forskningsmiljön Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW) är Hälsohögskolans forskningsmiljö. Gemensamt för forskningen inom forskningsmiljön är att den fokuserar på integrerad hälsa och välfärd vilket är i linje med den förflyttning som sker i vårt samhälle mot Nära vård. SIHW är därmed en viktig och samhällsrelevant forskningsaktör för att medverka till evidensbasering, kunskap, kvalitet och säkerhet i denna pågående omställning som idag har stora kunskapsluckor.