• Igelkottshotell i Gränna

    Hur kan utomhusmiljön på skolgårdar förbättras? På Polkagrisens förskola i Gränna pågår ett aktivt arbete för att främja den biologiska mångfalden och när forskaren Sofia Kjellström från Jönköping Academy, tillsammans med Sveriges Radio Jönköping besökte förskolan, visade barnen stolt sitt egenkonstruerade igelkottshotell.
  • JA på stipendieutdelning

    JA:s arbete med aktivitet och hälsa för äldre döva personer uppmärksammandes när Aktiestinsens Stipendiefond delas ut vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Fonden delar årligen ut stipendier till projekt för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldre.
  • Konferens om patientsäkerhet och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård

    Nätverket NSQH (Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare) arrangerar vartannat år konferenser som handlar om forskning och utveckling i området patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvård.


Foto: Johan Werner Avby