Vitalis

JA:s forskare på nordisk mötesplats

Forskarna Felicia Gabrielsson Järhult Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Jönköping Academy och Ingemar Kåreholt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan, är just nu på Vitalis konferens i Göteborg.  

Vitalis är en nordisk mötesplats för framtiden hälsa, vård och omsorg.
- Nu är det äntligen dags för årets happening, säger Felicia från Svenska Mässan i Göteborg. Det här är en stor mötesplats för oss nördar inom e-Hälsa, välfärdsteknik och innovation.  

Under dessa dagar möts flera av branschens viktigaste aktörer inom offentlig sektor, akademi, politik och näringsliv för att främja utvecklingen av en hållbar hälso- och sjukvård. I år arrangeras konferensen i samarbete med Centrum för personcentrerad vård (GPCC), vid Göteborgs Universitet.

Felicia och Ingemar presenterar aktuell forskning i spåret för Digital care research och modererar även en nationell workshop för forskare inom området digitalisering inom hälsa & välfärd.

2024-05-14