Felicia Gabrielsson Järhult

Universitetsadjunkt Kvalitetsförbättring och Ledarskap
Doktorand

Hej, vad roligt att du besöker min profil. Jag arbetar på Jönköping Academy som lärare och doktorand. Mitt stora intresse är att samarbeta, lära av och med patienter, deras anhöriga och alla de professioner som kan behövas för att förbättra vården.
Har under hela mitt yrkesliv varit aktiv i förbättringsarbete och organisationsutveckling för att hälso- och sjukvården skall samarbeta och bedriva verksamhet med patienter och familjer på ett sätt så att att de kan få bästa möjliga förutsättningar att ha god hälsa.
Under flera år har jag forskat om E-hälsa, tidigare om digitala system för vårdplanering och de sista åren om digitala vårdtjänster exempelvis sådana som erbjuds inom primärvården av läkare. Tidigare i mitt yrkesliv arbetat som onkologkonsult och kliniskt inom allmän- och gynonkologi med speciellt intresse för den palliativ vården. och Andra uppdrag jag haft har varit som processledare inom Äldrerehabilitering - samverkan hälso-sjukvård och äldreomsorg. 

Initiativtagare tillsammans med en kreativ grupp forskare till Svenska nätverket för forskning om digitala vårdtjänster. FORTE har beviljat verksamheten 3 årigt nätverksbidrag from HT21.  Välkommen att ta del av forskarnätverkets aktiviteter via vår hemsida på webben:  https://digitalcareresearch.se/Länkar till en externa sida. 

Artikel

Gabrielsson-Järhult, F., Kåreholt, I. (2023). Telemedicine consultations in Sweden 2020–2022: Exploring age differences Innovation in Aging, 7(Supplement 1), 714. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Telemedicine consultations with physicians in Swedish primary care: a mixed methods study of users' experiences and care patterns Scandinavian Journal of Primary Health Care, 39(2), 204-213. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Nilsen, P. (2016). On the threshold: older people's concerns about needs after discharge from hospital Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(1), 135-144. More information
Nielsen, P., Hudson, D., Gabrielsson-Järhult, F., Lindqvist, K. (2006). Strategies and goals of community-based injury prevention programmes: a mixed methods study of 25 Scandinavian WHO Safe Communities Injury control and safety promotion, 13(1), 27-33. More information
Gabrielsson-Järhult, F. (2005). "Ska det sluta nu?": Cancerpatienternas upplevelser av att leva med andnöd Cancervården. More information

Antologibidrag

Thor, J., Lundgren, C., Batalden, P., Andersson-Gäre, B., Henriks, G., Sjödahl, R., Gabrielsson-Järhult, F. (2012). Collaborative improvement of cancer services in Southeastern Sweden – striving for better patient and population health, better care, and better professional development. In: P. Batalden & T. Foster (Ed.), Sustainably Improving Health Care: Creatively linking care outcomes, system performance, and professional development (pp. 175 -192). London: Radcliffe Publishing More information
Gabrielsson-Järhult, F. (1995). Sjukgymnastens roll i den pallitativa vården. In: Barbro Beck-Friis och Peter Strang (Ed.), Pallitativ Medicin Stockholm: Liber utbildning/Almqvist & Wiksell medicin More information

Konferensbidrag

Nordin, A., Gabrielsson-Järhult, F. (2018). Improvement knowledge in health and welfare. International Week in Health Care, Rehabilitation and Social Services, 12 to 16 of March 2018, Helsinki, Finland. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K. (2018). Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd: till nytta för individ, organisation och samhälle. Utvecklingskraft, Jönköping, 30-31 maj, 2018. More information
Hedberg, B., Gabrielsson-Järhult, F. (2010). Vårdplanering: delat ansvar mellan vårdtagare och personal – är det möjligt?. Elmia Äldre 2010. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Stokken, R. (2010). Where Superman is not on staff - on implementation and lacking feedback. 4th International Conference on Information Technology in Health Care. More information
Gabrielsson-Järhult, F., Nilsen, P., Bendtsen, P., Economou, K. (2006). Co-operative Care Planning in Theory and Practice. 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. More information
Fürst, C., Gabrielsson-Järhult, F., Herbertsson, M., Fridh, M. (2003). Opioid Inhalation for Dyspnoea in Patients with advanced cancer: A randomised controlled studie. EAPC congress. More information

Rapport

Gabrielsson-Järhult, F., Mahmud, Y., Fristedt, S., Kjellström, S., Kåreholt, I. (2023). Hur klickar vi med vården? En vetenskaplig studie av digitala och fysiska vårdkontakter utifrån användarmönster och patienters erfarenheter av primärvård. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information
Gabrielsson-Järhult, F., Areskoug Josefsson, K., Kammerlind, P. (2019). Digitala vårdmöten med läkare: Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare More information