Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Kurs
event Kursstart: Vecka 14, 2024
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad nivå

Aktivt lärande innebär engagemang genom design, att främja kognitiva processer som gör lärandet mer effektivt och engagerande för alla deltagare. Det har också påverkan på lärglädje, studentens förmåga att agera och utvecklingen av överförbara förmågor. Kärnan i aktivt lärande är att engagera studenterna i djupare tankeverksamhet kring kursens innehåll, snarare än att fokusera på att vara konsumenter eller mottagare av information. Kursen har en mycket direkt ingångsvinkel till att undersöka och utforska strategier för aktivt lärande.


 • Teoretiska perspektiv och generella idéer
 • AAC-cykeln: Anticipation, Action, Reflection
 • Blooms taxonomi och andra sätt att beskriva handlinga på ett tydligt sätt
 • Konsolidera och intyernalisera kunskap
 • Skapa tillfällen för studenter att agera, interagera och reagera, vilket bidrar till utveckling av studentens förmåga att agera och att samverka
 • Främja samarbete, samskapande och deltagandekultur
 • Formativ bedömning, rik återkoppling och positiv förstärkning
 • Förutspå, designa lärandemål, modellera uppgifter
 • Scaffolding och den proximala utvecklingszonen
 • Specifika strategier, metoder och tekniker
 • Experiment och erfarenheter med aktivt lärande
 • Formativ bedömning i LMS-system
 • Kamratbaserade lärandestrategier och framgångsrikt grupparbete
 • Aktivt lärande i onlineundervisning och blended learning


Horisontella mål för Educatekurser

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Material som är kopplat till kursen publiceras i samband med första kurstillfället.

Till dig som blivit antagen till Student Active Learning - Academic Teaching and Learning 2 och har fått ett antagningsbesked från antagningen vid JU!

 

Schema

Schemat för VT24 finns tillgängligt via TimeEdit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ta chansen och boka upp datumen så snart som möjligt så att du undviker krockar med kurser som du undervisar!

 

Lärplattform

I kursen använder vi oss av Canvas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som digital plattform. För att komma åt kursaktiviteten på Canvas använder du ditt studentkonto.

OBS! Om du inte redan har ett studentkonto så skapas ett sådant vid antagning. Det gäller även dig som är JU-anställd.

Studentkonto och registrering

Om du inte har aktiverat ditt studentkonto måste du göra det:

 • Gå till activation.ju.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • För JU-lärare:
  • Välj Jönköping University Login för att aktivera studentkontot med hjälp av inloggningen till ditt personalkonto på JU.
 • För externa deltagare:
  • Om du inte arbetar vid JU och därmed inte har ett personalkonto, ska du i stället välja knappen BankID eller Engångskod.
  • Följ sedan steg-för-steg-guiden där registrering på kurs sker, lösenordet sätts och kontot aktiveras.

 

Du som redan har ett aktivt studentkonto loggar in i Student-Ladok och registrerar dig. Efter kontoaktivering och registrering går det att logga in med studentkontot i Canvas. Du som nu har både ett personalkonto och ett studentkonto kan använda två olika webbläsare för att enklare hålla isär inloggningarna.

 

Vidarebefordra e-post

För att underlätta för dig att hålla koll på mejl som kommer till studentkontot föreslår vi att du vidarebefordrar studentkontots mejl till en e-postadress du redan använder.

Utbildningen ges vid: Educate
verified_user Behörighet: Anställning som lärare på högskola eller universitet, doktorand eller motsvarande. Engelskkunskaper motsvarande minst Engelska 5 krävs.
event Kursstart: Våren 2023, vecka 14-23
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska

Kontakta oss

Kontaktpersoner

 • Lärare Engelska