• Stort engagemang på kick off

    Med stort engagemang av drygt 50 deltagare från Region Jönköpings län, Jönköping University och flera organisationer som är del av JA:s medborgarråd så genomförde Jönköping Academy en kick off den 15 juni på Fjällstugan i Jönköping. I kreativ miljö med vacker utsikt gavs goda möjligheter att nätverka med sikte på framtiden.
  • Pris för bästa uppsats

    Stort grattis till Åsa Melkersson som tilldelades den nyinstiftade utmärkelsenThe Paul Batalden award for best master thesis in improvement  för sin uppsats som handlade om tidiga insatser för personer med psykossjukdom.

  • Betydelsefulla förbättringsarbeten

    Alla förbättringar innebär förändring men alla förändringar är inte förbättringar. Och att leda och bidra till morgondagens hälsa och välfärd förutsätter engagemang, kunskap och kompetens.


Foto: Johan Werner Avby