• Hur kan samskapande interventioner stödja personer med långvarig sjukdom?

    Måndagen 16 oktober så höll Christina Petersson sin docentföreläsning på Hälsohögskolan, Jönköping University. Föreläsningen hade temat ”Att stödja personer med långvarig sjukdom – vad kan samskapande interventioner lära oss?” och handlade om ett axplock av interventioner som har testats för att erbjuda olika typer av stöd till personer med långvarig sjukdom, som exempelvis diabetes.
  • Utsatta för sexuellt våld ska få bättre hjälp

    Personer som utsatts för sexuellt våld ska få bättre hjälp. Det är målet med forsknings- och utvecklingsprojektet Survive, i vilket många olika aktörer i Jönköpings län samverkat. Den 6 oktober hölls projektfinal som också blev ett avstamp för fortsatt arbete.
  • Vår kära vän och kollega Johan Thor har avlidit

    En exceptionell person, vän och kollega, professor Johan Thor har efter en tids sjukdom alltför tidigt lämnat jordelivet. Våra tankar går i första hand till Johans familj och närstående.


Foto: Johan Werner Avby