Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Kurs
event Kursstart: Vecka 44, 2024
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad nivå

Universitet och högskolor i Sverige har i sitt uppdrag att bredda sin rekrytering till högre utbildning. Det innebär att högre utbildning i Sverige inte ska vila på ett eliturval utan mer på massutbildning. Vi som lärosäte måste möjliggöra för studenter att genomföra sin utbildning oavsett bakgrund. En ändring i Högskolelagen 2002 (1 kap. § 5) betonade vikten av att oavsett etnisk bakgrund, könstillhörighet eller funktionsvariation samt oberoende av bostadsort ska det vara möjligt att studera vid Universitet och högskolor i Sverige (UKÄ, Universitetskanslersämbetet, 2022).


Detta ställer givetvis högre pedagogiskt krav på oss som utförare av högre utbildning. Hur bibehåller vi kvaliteten men möjliggör för alla att delta? Det vill säga sätta att ha breddat deltagande som en del att fokusera på när vi bygger våra kurser.


Hur stödjer vi studenter att klara av sina studier är en central fråga. Denna kurs ska fokusera på att ge den enskilde läraren möjlighet att utifrån den egna kursen skapa möjligheter för ett inkluderat lärande utan att för den skull tumma på kvaliteten. Vad är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att möjliggöra för hela gruppen att ta del av kunskap? Hur lägger jag upp min föreläsning och examination för att alla studenter i min kurs ska ha lika stora möjligheter att klara kursen? är frågor som är aktuella i detta sammanhang.


Horisontella mål för Educatekurser

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Pedagogisk guide:

Länk

Inspiration stöd till studenter:

Länk

Till dig som blivit antagen till Broadened Participation - Academic Teaching and Learning 3 och har fått ett antagningsbesked från antagningen vid JU!

 

Schema

Schema är tillgängligt på ju.se/schema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från början av april. Ta chansen och boka upp datumen så snart som möjligt så att du undviker krockar med kurser som du undervisar!

 

Lärplattform

I kursen använder vi oss av Canvas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som digital plattform. För att komma åt kursaktiviteten på Canvas använder du ditt studentkonto.

OBS! Om du inte redan har ett studentkonto så skapas ett sådant vid antagning. Det gäller även dig som är JU-anställd.

Studentkonto och registrering

Om du inte har aktiverat ditt studentkonto måste du göra det:

 • Gå till activation.ju.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • För JU-lärare:
  • Välj Jönköping University Login för att aktivera studentkontot med hjälp av inloggningen till ditt personalkonto på JU.
 • För externa deltagare:
  • Om du inte arbetar vid JU och därmed inte har ett personalkonto, ska du i stället välja knappen BankID eller Engångskod.
  • Följ sedan steg-för-steg-guiden där registrering på kurs sker, lösenordet sätts och kontot aktiveras.

 

Du som redan har ett aktivt studentkonto loggar in i Student-Ladok och registrerar dig. Efter kontoaktivering och registrering går det att logga in med studentkontot i Canvas. Du som nu har både ett personalkonto och ett studentkonto kan använda två olika webbläsare för att enklare hålla isär inloggningarna.

 

Vidarebefordra e-post

För att underlätta för dig att hålla koll på mejl som kommer till studentkontot föreslår vi att du vidarebefordrar studentkontots mejl till en e-postadress du redan använder.

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Kurs
verified_user Behörighet: Employment as university teacher, doctoral student or equivalent. English proficiency corresponding to at least English 5 or the equivalent is required.
event Kursstart: Vecka 44, HT2024
local_library Studieform: Campus
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
Genom att skicka in formuläret godkänner du att ta emot kommunikation från Jönköping University och våra representanter angående våra utbildninsprogram via epost och/eller sms. Du kan avregistrera dig när som helst. 
Kryssa i rutan för att godkänna vår integritetspolicy. Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

 • Universitetsadjunkt Socialt arbete
 • Universitetslektor företagsekonomi