Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Seminarium
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

En kurs presenteras från A till Ö för att dela "best practices" i kursidéer, kursplanering, och kursleverans. Hitta idéer, inspiration och svar.


Horisontella mål för Educateaktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Universitetsadjunkt Socialt arbete
  • Docent Datorsystemteknik
  • Lärare Engelska
  • Universitetslektor företagsekonomi
  • Universitetslektor i svenska inriktning didaktik
  • Universitetsadjunkt kemi