Åsa Hansen

Universitetsadjunkt kemi

Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E4322
Telefon
+46 36-10 1645
SMS-nummer
+46 73-402 62 07
Signatur/Kortnamn
HAAS
Schema
Ändra din information

Konferensbidrag

Leisner, P., Edström, C., Hansen, Å., Belov, I., Poder, R. (2014). Controlling throwing power of functional silver by pulse plating: Invited paper. 6th European Pulse Plating Seminar, Vienna 7 Mar, 2014. More information