Åsa Hansen

Universitetsadjunkt kemi
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Konferensbidrag

Leisner, P., Edström, C., Hansen, Å., Belov, I., Poder, R. (2014). Controlling throwing power of functional silver by pulse plating: Invited paper. 6th European Pulse Plating Seminar, Vienna 7 Mar, 2014.