Elisabet Sandblom

Universitetslektor Svenska
Avdelningen för språk och estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildningsledare
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor
Ämneslärare

Kontakt

Rum
Hd 326
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 18 15
Schema
Ändra din information

Biografi

Elisabet Sandblom är universitetslektor i tyska vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon undervisar i tyska, svenska och svenska som andraspråk. Elisabet disputerade 1997 vid universitet i Lund med en avhandling (på tyska) om modalpartiklars egenskaper på olika nivåer i språket och deras användning i olika kommunikationssituationer.

Tidigare befattningar:

Lärare i tyska vid Tyska institutionen, Lunds universitet; Universitetslektor (vik.) i tyska vid Linnéuniversitet, Växjö; Lektor i tyska vid Högskolan i Skövde.

Forskning

Elisabet Sandbloms forskning handlar om språkanvändares möjligheter att utnyttja medel på olika nivåer i språket för att uppnå sina syften i ett givet sammanhang. Hon är intresserad av grammatik, semantik, pragmatik, textlingvistik, sociolingvistik, argumentationsteori, svenskt fackspråk och svenska som andraspråk.

Elisabet Sandblom arbetar för närvarande med forskningsprojekten Progression i en genre och Argumentation i en skola präglad av mångfald inom forskningsplattformen Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Fokus ligger på hur argumentationen i texter är uppbyggd (form, innehåll och struktur) och hur skribenter anpassar sina texter till mottagare och till genre. Undersökningsmaterialet utgörs av texter skrivna av elever på högstadiet och gymnasiet resp. av lärarstudenter vid olika tidpunkter under utbildningen. Materialet omfattar texter skrivna både av personer med svenska som förstaspråk och av sådana med svenska som andraspråk.