Elisabet Sandblom

Universitetslektor i svenska inriktning didaktik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Biografi

Elisabet Sandblom är universitetslektor i tyska vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon undervisar i tyska, svenska och svenska som andraspråk. Elisabet disputerade 1997 vid universitet i Lund med en avhandling (på tyska) om modalpartiklars egenskaper på olika nivåer i språket och deras användning i olika kommunikationssituationer.

Tidigare befattningar:

Lärare i tyska vid Tyska institutionen, Lunds universitet; Universitetslektor (vik.) i tyska vid Linnéuniversitet, Växjö; Lektor i tyska vid Högskolan i Skövde.

Forskning

Elisabet Sandbloms forskning handlar om språkanvändares möjligheter att utnyttja medel på olika nivåer i språket för att uppnå sina syften i ett givet sammanhang. Hon är intresserad av grammatik, semantik, pragmatik, textlingvistik, sociolingvistik, argumentationsteori, svenskt fackspråk och svenska som andraspråk.

Elisabet Sandblom arbetar för närvarande med forskningsprojekten Progression i en genre och Argumentation i en skola präglad av mångfald inom forskningsplattformen Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Fokus ligger på hur argumentationen i texter är uppbyggd (form, innehåll och struktur) och hur skribenter anpassar sina texter till mottagare och till genre. Undersökningsmaterialet utgörs av texter skrivna av elever på högstadiet och gymnasiet resp. av lärarstudenter vid olika tidpunkter under utbildningen. Materialet omfattar texter skrivna både av personer med svenska som förstaspråk och av sådana med svenska som andraspråk.

Artikel

Hugo, H., Sandblom, E., Dybelius, A. (2023). Kan elever i årskurs 5 lära sig att resonera historiskt? Uttryck för historiskt tänkande genom resonemang och historiespecifik litteracitet i vardande Nordic Journal of Literacy Research, 9(1), 141-161. More information

Antologibidrag

Sandblom, E., Lindberg, Y. (2014). Diskursiv mångfald: En makro- och mikroanalys av elevtexter från svenska och svenska som andraspråk i åk 1 på gymnasiet. In: Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe (Ed.), Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden (pp. 73 -97). Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Blivande svensklärare skriver argumenterande text. In: Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum (Ed.), Literacy i læringskontekster Oslo: Cappelen Akademisk Forlag More information

Konferensbidrag

Lindberg, Y., Sandblom, E., Bagga-Gupta, S. (2019). Patterns of socialization into multiple academic writing spaces. On centers and peripheries. Ethnographies of academic writing: research and pedagogy, Zaragoza, Spain, May 16-17th, 2019. More information
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2019). Diversity in policies and practices of digital communication in Swedish upper secondary school. INTED2019, Exploring New Frontiers in Education, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 11-13 March, 2019. More information
Sandblom, E., Haglind, T., Lindberg, Y. (2018). Dive iN, mångfald som normalitet. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping.. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). Dive iN – Diversity as Normality: A substudy on usage of digital resources across subjects in upper secondary school. Mediamorphosis – Identity and Participation, Mumbai, KC College, 16-17 February 2018. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E., Haglind, T. (2018). In/ex/clusive communication in upper secondary school settings. The challenge of digital resources. Creating Inclusive Communities, April 17, 2018, Jönköping University, Shool of Health and Welfare. More information
Sandblom, E., Lindberg, Y., Haglind, T. (2018). Diversity as Normality, Dive iN. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), SIG 10 & 21 Conference 2018, 30–31 August 2018, Luxembourg. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2017). Dive iN – Diversity as Normality. 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 27 augusti - 2 september, 2017, Tampere, Finland. More information
Sandblom, E., Lindberg, Y. (2016). Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever. SMDI 12 Textkulturer, Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning, Karlstads universitet, 24-25 november, 2016. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2015). Att utveckla skrivkompetens på gymnasiet. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 18. - 20. mai 2015, Universitetet i Stavanger, Norge. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2014). Svenskämnets tre inneboende svårigheter. Vetenskapsrådet, Resultatdialog, Högskolan i Jönköping, 20-21 november 2014. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Basic concepts of the theory of genre and the analysis of argumentative writing. Is the Study of Genre Still Front Line Research, University of Copenhagen, the 14th-15 th of November, 2013. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2013). Att skriva diskursiva texter med olika språkliga bakgrunder. Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11), Fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4), Göteborg, 5-6 december, 2013. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Att lära sig hantera argumenterande genrer: Utvecklingen av en skrivkompetens från högstadium till gymnasium. SMDI10, Svenska med didaktisk inriktning, Stockholms universitet, 18-19 oktober 2012. More information
Lindberg, Y., Sandblom, E. (2012). Argumenterande text: En jämförande studie mellan stadier. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, Karlstads universitet, 6-7 december 2012. More information
Sandblom, E. (2011). Forskning kring lärande, text och språk: Projektet Progression i en genre.. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, Göteborgs universitet, 1-2 december 2011. More information

Bloggpost

Sandblom, E., Haglind, T. (2019). Risk för digital skolklyfta . More information