För handledare för studenter som skriver självständiga arbeten respektive doktorander på JU har Educate i samarbete med Högskolebiblioteket, HR, Forskningsetiska kommittén och andra delar av verksamheten vid högskolan samlat överskådligt material för stöd i handledningsprocessen.

Enligt BRJU gäller bland annat följande för handledare för doktorander:

Handledarna ska besitta pedagogisk kompetens, t.ex. en handledningskurs omfattande 4 högskolepoäng eller mer, i enlighet med fackhögskolans bestämmelser. Minst en handledare ska ha genomgått handledarutbildning när handledningsprocessen inleds. Handledare som saknar sådan utbildning bör slutföra den inom de första två åren av handledningsprocessen.

Fler rekommenderade aktiviteter

Utöver de kurser som ingår i grundutbudet, rekommenderar vi också kurser, seminarier och verkstäder som passar dig som nyanställd pedagogisk personal på JU. Det är kurser som stärker dig i din roll och ger dig möjlighet att utvecklas som lärare baserat på ditt eget behov.