Till dig som är lärare rekommenderar Educate ett antal kurser som ligger inom vårt grundutbud, Academic Teaching and Learning (ATL). Det finns också många andra möjligheter att utveckla din undervisning.

Grundutbud

Grundutbudet ger en startpunkt för dig som ska undervisa och hjälper dig att utveckla dina kurser. Samtidigt får du en grundförståelse för regler och administrativa rutiner. Både de som är nationella och de som är specifika för JU.

Fler rekommenderade aktiviteter

Utöver de kurser som ingår i grundutbudet, rekommenderar vi också andra aktiviteter som passar dig som pedagogisk personal på JU. Det är aktiviteter som stärker dig i din roll och ger dig möjlighet att utvecklas som lärare baserat på ditt eget behov.