Den kursansvarige läraren ansvarar för att en kurs eller delkurs planeras och genomförs. Kursansvarig ansvarar också för utvärdering av kursen.

Grundutbud

Grundutbudet ger en startpunkt för dig som ska undervisa, och hjälper dig också att utveckla dina kurser samtidigt som du får en grundförståelse för regler och administrativa rutiner, både de som är nationella och de som är specifika för JU.

Fler rekommenderade aktiviteter

Utöver de kurser som ingår i grundutbudet, rekommenderar vi också kurser, seminarier och verkstäder som passar dig som nyanställd pedagogisk personal på JU. Det är kurser som stärker dig i din roll och ger dig möjlighet att utvecklas som lärare baserat på ditt eget behov.