För varje utbildningsprogram finns en programansvarig som bland annat ansvarar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av programmet.

Om rollen

Programansvarig ansvarar bland annat för:

  • att planera och samordna programmet
  • att utveckla programmet
  • att följa upp programmet och programkurserna och redovisa resultat till utbildningschef
  • att ansvara för delar av det systematiska kvalitetsarbetet
  • att säkerställa att programmet att programkursernas lärandemål sammantagna innebär att programments lärandemål nås

Utöver dessa ansvarsområden har programansvarig andra uppgifter, dessa kan skilja sig något åt mellan de olika skolorna på JU.