Examinatorn ska vara anställd vid JU eller motsvarande, till exempel vara adjungerad, och ansvarar för att kursens examinerande moment överensstämmer med kursens lärandemål.